Wykupienie polisy OC dla gospodarstw rolnych.

26 lis

Wykupienie polisy OC dla gospodarstw rolnych.

obowiązkowe ubezpieczenie dla rolnikówW zgodzie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych, rolnicy spełniający jej założenia, podlegać będą pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby sektor rolny został należycie zabezpieczony przed jakimikolwiek trudnościami w działaniu. W końcu różne zdarzenia losowe, mogą doprowadzić do upadku dziesiątek gospodarstw rolnych. To zaś jest nieakceptowane ze względu na fakt, iż jakby nie patrzeć produkcja żywności jest branżą strategiczną. Warto więc przyjrzeć się nieco bliżej kwestii tego, którzy rolnicy muszą zdecydować się na wykupienie polisy OC dla gospodarstwa rolnego.

Którzy rolnicy powinni zdecydować się na wykupienie polisy OC dla gospodarstw rolnych?

Wspomniana wyżej ustawa dość precyzyjnie reguluję tę kwestię. Można z niej wyczytać, iż obowiązkowe wykupienie polisy OC, będzie dotyczyć rolników którzy:

  • Są osobami fizycznymi prowadzącymi działalność rolną
  • Odprowadzają z tego tytułu podatek rolny chociażby w części.
  • Są właścicielami upraw rolnych o łącznej powierzchni przekraczające 1 ha.

Tak więc dla mniejszych gospodarstw będą to formy ubezpieczenia całkowicie dobrowolne. Inne gospodarstwa prowadzące działalność na podstawie innych przepisów także będą z tego typu ubezpieczenia zwolnione.

Co daje polisa OC gospodarstwa rolnego?

Bardzo ważną kwestią jest to, co zapewnia nam polisa OC gospodarstwa rolnego, bowiem nie każdy rolnik w pełni zdaje sobie z tego sprawę. Niektórzy wręcz uważają, iż jest to jedynie kolejny sposób na wyciągnięcie od rolników pieniędzy. Nie mniej jednak, wykupienie polisy OC dla gospodarstw rolnych daje rolnikom konkretne korzyści.

Przede wszystkim jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zawodowej. W razie gdyby w trakcie prowadzenia działalności rolnej, rolnik doprowadził do wypadku, w którym doszłoby do zniszczenia mienia osoby trzeciej, uszczerbku na zdrowiu, czy też śmierci, rolnik będzie obowiązany do wypłaty zadośćuczynienia. Jeśli zaś posiadać będzie odpowiednią polisę OC gospodarstwa rolniczego, wypłata zadośćuczynienia będzie realizowana przez ubezpieczalnię. Tak więc trzeba przyznać, iż wykupienie polisy OC dla gospodarstw rolnych jest ze wszech miar korzystne z punktu widzenia zainteresowanego rolnika.

Nieco więcej o ubezpieczenie OC.

Wykupienie polisy OC dla gospodarstw rolnych, powinno nastąpić w chwili objęcia gospodarstwa we władanie. Co do zasady, kolejne umowy podpisuje się wraz z początkiem nowego roku. Sama polisa jest podpisywana na 12 miesięcy i po upływie tego okresu jest automatycznie przedłużana. Można oczywiście dowolnie wybrać ubezpieczalnię lub też ją zmienić w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Trzeba jednakże z odpowiednim wyprzedzeniem wypowiedzieć umowę u obecnego ubezpieczyciela i od razu podpisać nową. Za brak wykupionej polisy OC grozić będą rolnikom dość konkretne kary finansowe. Dlatego też, jeśli spełniamy kryteria wymienione w drugim akapicie, wykupienie polisy OC dla gospodarstw rolnych będzie po prostu obowiązkowe.

Dodaj komentarz