Przemysłowe zastosowanie klejów utwardzanych promieniowaniem UV.

30 sie

Przemysłowe zastosowanie klejów utwardzanych promieniowaniem UV.

uvaprint_mKleje utwardzane promieniowaniem UV, obecnie stanowią dość pokaźną grupę, popularnych technologii klejenia w przemyśle. W wielu branżach są one skutecznie stosowane, w bardzo szerokich zastosowaniach. Obecnie zdecydowanie najczęściej, technologia ta stosowana jest w branżach elektronicznej i elektrotechnicznej. Aczkolwiek trzeba zauważyć, iż wykorzystywana jest także w motoryzacji, optyce, jak również przy produkcji sprzętu medycznego. Generalnie, można powiedzieć, iż jest to technologia o bardzo szerokim zastosowaniu w wielu różnych branżach. Warto więc przyjrzeć się nieco bliżej kwestii jej zastosowania, jak również sprawdzić, jak wygląda jej codzienne stosowanie.

Zastosowanie klejów utwardzanych promieniowaniem UV.

Przede wszystkim, kleje tego typu stosowane są w przypadku, kiedy należy osiągnąć trwałą spoinę przy stosunkowo niskich kosztach jednostkowych. Spoiny osiągane w tej technologii są także bardzo elastyczne i estetyczne. Można więc je zastosować w elementach które wymagają zewnętrznego wyglądu. Sprawdzają się na przykład przy klejeniu soczewek w okularach, lornetkach, lunetach. Stosowane są także w elektronice i elektrotechnice, gdzie należy kleić różnorodne układy elektryczne z obudowami. Mogą być stosowane przy produkcji komputerów, telefonów komórkowych. Są także wykorzystywane w branży motoryzacyjnej, przy klejeniu bardziej precyzyjnych elementów w pojazdach mechanicznych. Oczywiście nie mogą one być stosowane w miejscach, w których będziemy mieć bardzo duże obciążenia mechaniczne, gdyż kleje te, nie zapewniają tak dużej wytrzymałości na ciągłe obciążenia. Niemniej jednak, ich zastosowanie jest szerokie, wobec czego stają się regularnie coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w wielu przypadkach.

Użytkowanie technologii.

Aby mieć możliwość zastosowania tego typu technologii klejenia, należy przede wszystkim zaopatrzyć się w odpowiednie urządzenia do utwardzania klejów. W większości przypadków będzie to promiennik UV dla przemysłu, który w wystarczający sposób zapewni możliwość utwardzania spoin. Występują one w różnych wariantach i rozmiarach, przez co bardzo łatwo można będzie dopasować odpowiedni do swoich potrzeb.

Ważną kwestią jest utrzymanie posiadanych urządzeń w dobrym stanie technicznym. Warto aby posiadane urządzenia UV, regularnie trafiały na serwis urządzeń i lamp UV, gdzie będą poddane sprawdzeniu stanu technicznego a wszystkie braki i uszkodzenia będą natychmiast usunięte. Jest to ważne, gdyż jakość uzyskiwanych spoin będzie uzależniona przede wszystkim od prawidłowego przebiegu utwardzania. Jeśli tutaj cokolwiek nie będzie szło zgodnie z założeniami, spoina niestety nie będzie zapewnić nam maksymalnych parametrów technicznych. Jednym słowem, koniecznością jest zadbanie o to, aby posiadane w firmie urządzenia do utwardzania promieniowaniem UV, były w pełni sprawne i gwarantowały prawidłowy poziom utwardzania spoin.

Dodaj komentarz