Jakość realizacji prac lakierniczych.

31 lip

Jakość realizacji prac lakierniczych.

Filtr_kieszeniowyAby osiągnąć maksymalnie wysoki poziom jakości realizacji prac lakierniczych, koniecznością będzie wdrożenie odpowiednich systemów filtracji powietrza. Musimy tutaj bowiem zdać sobie sprawę z faktu tego, iż największym zagrożeniem dla jakości realizowanych prac lakierniczych, będą wszelkie lotne zanieczyszczenia, które mogą przedostawać się do strefy nakładania lakieru. Aby pozbyć się problemu z ich negatywnym wpływem, należy tutaj poczynić pewne inwestycje. Przede wszystkim trzeba zadbać o filtrację powietrza doprowadzonego z zewnątrz. Następnie należy dodatkowo uporać się z zabrudzeniami pochodzenia wewnętrznego. Ostatecznie, można jeszcze zainwestować w wewnętrzną kabinę lakierniczą, która zagwarantuje najwyższy możliwy do osiągnięcia poziom jakości, realizacji prac lakierniczych.

Oczyszczanie wnętrza warsztatu lakierniczego z zanieczyszczeń.

Aby osiągnąć maksymalnie wysoki poziom przechwytywania zanieczyszczeń lotnych, czyli tych, które w największym zakresie, wywierają negatywny wpływ na jakość realizacji prac, należy zastosować odpowiednią filtrację powietrza. Pierwszym krokiem jest instalacja centrali nawiewno-wywiewnej, z odpowiednimi filtrami kieszeniowymi na kanałach wlotowych powietrza. Pozwoli to na zatrzymanie znacznej części lotnych zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego. Niemniej jednak, mamy jeszcze do czynienia z zanieczyszczeniami pochodzenia wewnętrznego. W celu ich skutecznego wychwytywania stosujemy filtr sufitowy dla lakiernictwa. Tego typu filtry zapewniają nam przechwytywanie i wiązanie w swojej strukturze wszystkich, unoszących się zanieczyszczeń. Dzięki temu, nie będą one mogły z czasem opadać, przedostając się bezpośrednio do stref lakierowania, gdzie wywierałyby wyjątkowo niekorzystny wpływ na jakość realizowanych prac.

Inwestycja w kabinę lakierniczą.

Ostatecznym rozwiązaniem, które pozwoli nam na zatrzymanie ponad 90% zanieczyszczeń, aby nie dostały się do stref roboczych, jest inwestycja w kabinę lakierniczą. Jest to specjalnie skonstruowane dodatkowe pomieszczenie wewnątrz warsztatu, o wymiarach odpowiadających gabarytom lakierowanych przedmiotów. Najczęściej spotykanymi są kabiny lakiernicze, do których bez większego trudu będzie w stanie wjechać nawet samochód. Wraz z kabiną lakierniczą, dostaniemy także odpowiedni filtr do wyposażenia kabiny lakierniczej. Oczywiście trzeba będzie zainwestować w większą ich ilość, żeby mieć możliwość sprawnego ich wymieniania w razie zaistnienia takiej konieczności. Generalnie rzecz ujmując, kabina lakiernicza będzie zaopatrywana w powietrze poprzez swój własny system wyposażony w filtry kieszeniowe. Powietrze te trafiać będzie bezpośrednie do strefy roboczej, jak również będzie podlegać sprężaniu w celu wykorzystania z pistoletami lakierniczymi.

Reasumując, przy pewnym poziomie inwestycji w niezbędne wyposażenie, możliwe jest osiągnięcie całkiem wysokiego poziomu czystości w strefie roboczej. Przekładać się to będzie na wysoki poziom jakości realizowanych prac lakierniczych, co w tym przypadku jest kwestią najważniejszą.

Dodaj komentarz