Obsługa logistyczna przedsiębiorstw produkcyjnych.

29 paź

Obsługa logistyczna przedsiębiorstw produkcyjnych.

02Obecnie na rynku pojawia się coraz większy popyt na zewnętrzne usługi logistyczne, z których korzystają przede wszystkim większe przedsiębiorstwa produkcyjne. Można tutaj wręcz powiedzieć, iż jest to wynikiem stale rosnącego popytu na outsourcingowanie coraz większej ilości procesów wewnątrz firm, co ma swoje ściśle ekonomiczne uzasadnienie. Zobaczmy jednak jak będzie wyglądać korzystanie z zewnętrznych usług magazynowych, w szczególności zaś usług oferujących obsługę logistyczną kontenerów, które obecnie są coraz częściej wykorzystywane w transporcie krajowym i zagranicznym.

Dlaczego kontenery?

Warto tutaj od razu odpowiedzieć sobie na to pytanie, bowiem nie każdy może zdawać sobie sprawę z tego, jakie korzyści niesie za sobą korzystanie z usług w ramach których można zapewnić sobie obsługę logistyczną kontenerów. Otóż transport kontenerowy, może być realizowany zarówno drogą morską, jak i kolejową, co stwarza dość szerokie możliwości. Tym bardziej, iż te obydwa środki transportu należą do zdecydowanie najprzystępniejszych cenowo, a co za tym idzie, jest to po prostu uzasadnione ekonomicznie. Szczególnie przydatne jest to w przypadku prowadzenia działalności w kooperacji z wieloma innymi wykonawcami, gdzie partie półproduktów przenoszone sa stale pomiędzy różnymi obiektami, gdzie przeprowadzane są kolejne operacje technologiczne. W takich przypadkach stała i regularna, dobrze zaplanowana logistyka kontenerowa pozwala na osiągnięcie pełnej płynności transportu półproduktu pomiędzy poszczególnymi kooperantami. Rzecz jasna przy minimalnych wręcz nakładach finansowych. Oczywiście w przypadku, kiedy transport musi być organizowany szybciej, trzeba będzie skorzystać na przykład z transportu samochodowego, czy też w przypadkach większych odległości z kosztownego transportu powietrznego.

Korzyści płynące z outsourcingu usług logistycznych.

Musimy także zdać sobie sprawę z tego, iż sam fakt korzystania z zewnętrznych usług logistycznych, także w zakresie logistyki kontenerów, pozwala przedsiębiorcy osiągnąć całkiem spore korzyści. Do najważniejszych należy tutaj niewątpliwie zaliczyć przerzucenie odpowiedzialności za transportowany i magazynowany towar na usługodawcę. W przypadku zaś, kiedy przedsiębiorstwo prowadziłoby własny magazyn i transport realizowało własnymi środkami, niestety, odpowiedzialność za bezpieczeństwo towarów spoczywałaby bezpośrednio na nim. Wartym podkreślenia jest także fakt tego, iż w większości przypadków korzystanie z zewnętrznych usługi logistycznych, pozwala na spore ograniczenia kosztów logistycznych. W tym przypadku bowiem koszty ponoszone są tylko od faktycznie wykorzystanej przestrzeni magazynowej, nie zaś od całego magazynu, który trzeba utrzymać. Jego właściciel pozostałą powierzchnię wynajmuje na takich samych zasadach innym przedsiębiorcom, dzięki czemu jego koszty się zwracają, zaś magazyn, o wiele tańszy dla przedsiębiorcy, dla jego właściciela także jest źródłem przychodu większego, niż gdyby samodzielnie z niego korzystał.

Dodaj komentarz