Obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze i kwestie z nim związane.

30 lis

Obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze i kwestie z nim związane.

5144957712_8bedffb9d9_zZgodnie z Ustawą o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.), każda osoba fizyczna, prowadząca działalność rolną na areale uprawnym o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha i odprowadzająca podatek rolny w całości lub też w części, obowiązana jest do wykupienia odpowiedniego pakietu ubezpieczeń rolnych. Są to ubezpieczenia obowiązkowe obejmujące zakres ubezpieczeń od zdarzeń losowych, oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, aczkolwiek mimo wszystkich jego zalet, wielu rolników po dzień dzisiejszy nie decyduje się na wykupienie pakietu ubezpieczeniowego, choć nie stanowi to jakiegoś znacznego obciążenia finansowego.

Zalety posiadania polisy ubezpieczenia rolnego.

Warto tutaj sobie przede wszystkim powiedzieć nieco więcej na temat samych zalet posiadania wykupionej polisy ubezpieczenia gospodarstwa rolnego, czy też ubezpieczenia OC dla rolników. Pierwszy pakiet ubezpieczeń będzie tutaj gwarantować wysoki poziom bezpieczeństwa w przypadku wszelkich zdarzeń losowych wynikających z działania sił przyrody. Wszelkiego rodzaju burze, gradobicia, wichury czy też powodzie, będą przecież potencjalnym zagrożeniem zarówno dla samego gospodarstwa rolnego, jak i dla upraw rolnych. W wyniku tego typu zdarzeń może dojść do poważnych szkód w zabudowaniach gospodarczych, jak i w uprawach rolnych, co w ostatecznym rozrachunku może się przyczynić do konieczności likwidacji danego gospodarstwa. W przypadku zaś drugiego typu ubezpieczenia, czyli OC, będziemy mieć do czynienia ze zdarzeniami losowymi w wyniku których szkoda powstała na rzecz osób trzecich. W takich sytuacjach, koniecznością będzie wypłata zadośćuczynienia poszkodowanym w wyniku działalności rolnej, a tutaj zabezpieczeniem będzie właśnie ubezpieczenie OC gospodarstwa rolniczego, które pozwoli o wiele spokojniej i bezpieczniej prowadzić gospodarstwo. Warto tutaj podkreślić, iż ubezpieczenie to będzie obejmować zarówno samego rolnika, jak również członków jego rodziny czy też wszystkich pracowników, wobec czego nie trzeba wykupywać kolejnych pakietów w przypadku zatrudniania pracowników w gospodarstwie rolnym.

Wykupienie polisy ubezpieczenia rolniczego.

Oczywiście problematyczne może być tutaj samo wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczeniowej, bowiem trzeba będzie znaleźć odpowiednią ubezpieczalnię, która zaoferuje nam najlepsze, najbardziej dopasowane do naszych potrzeb warunki umowy ubezpieczeniowej.

Na stronach serwisu internetowego, pod adresem mojapolisa.net.pl możemy przeprowadzić dość dobre porównania ofert różnych ubezpieczalni, co pozwoli nam dopasować ofertę idealnie dopasowaną do naszych potrzeb i wymagań. Co więcej, możemy tam od razu dokonać zakupu wybranej przez nas polisy, co także będzie stanowić nie lada ułatwienie dla wielu rolników. W końcu żyjemy w XXI wieku, a to obowiązuje do internetyzacji i skracania czasu niezbędnego do załatwiania wszelkich formalności

Dodaj komentarz