Nowoczesne geokompozyty i ich zastosowanie.

27 sie

Nowoczesne geokompozyty i ich zastosowanie.

geokompozytyGeokompozyty to specyficzny rodzaj materiałów geosyntetycznych. Jest to połączenie dwu lub więcej geosyntetyków, mające na celu wykorzystanie ich właściwości w jednym zastosowaniu. Z reguły w skład geokompozytu będą wchodzić geotkaniny, geosiatki, geowłókniny, geomembrany, geopianki czy też geowykładziny bentonitowe. Tak szeroki wachlarz materiałowy pozwala osiągnąć stosunkowo korzystne efekty ich łączenia. Ogólnie można będzie wyróżnić kilka różnych materiałów geokompozytowych. Tym bardziej, iż nowoczesne geokompozyty cieszą się dużym zainteresowaniem. Głównie ze względu na liczne korzyści, jakie przynosi ich wdrożenie w realizacji inwestycji budowlanych.

Podstawowy podział geokompozytów.

Tak jak już wspomnieliśmy, nowoczesne geokompozyty można podzielić na kilka grup według kryterium zastosowania, funkcjonalność oraz konstrukcję. Będzie się ona przedstawiać następująco:

  • Geokompozyty przeciwerozyjne – czyli materiały zapewniające zabezpieczenie przed procesem erozji. Jest to najczęściej połączenie maty antyerozyjnej oraz geosiatki, której zadaniem jest wzmocnienie i ochrona materiału przed uszkodzeniami. Tego typu materiały są stosowane w przypadku wyższych, skarp czy też zboczy nachylonych pod większymi kątami. W przypadku mniejszych nachyleń i niższych skarp stosuje się samą matę antyerozyjną.
  • Geokompozyty wzmacniające grunty – służące do wzmacniania i stabilizacji gruntów, zarówno drobnoziarnistych jak i gruboziarnistych. Najczęściej jest to geowłóknina połączona z czynnikiem wzmacniającym, takim jak geosiatka. Przykładowym geosyntetykiem tego typu jest geokompozyt Polyfelt DC
  • Wzmacniające nawierzchnie bitumiczne – połączenia opierają się w tym przypadku o siatkę lub włókno szklane. Zastosowanie tego typu materiałów to przede wszystkim górna warstwa nawierzchni bitumicznej. Ich zadaniem jest zabezpieczenie nawierzchni przed uszkodzeniami w wyniku naprężeń pod wpływem obciążeń eksploatacyjnych.
  • Geokompozyty drenażowe i drenażowo-uszczelniające – ich zadaniem jest zapewnienie prawidłowej pracy warstw drenażowych. Geokompozyty drenażowe najczęściej opierają się o rdzeń w połączeniu z geowłókniną filtracyjną. W przypadku drenażowo-uszczelaniających dodatkowo dochodzi zastosowanie geomembrany.

Generalnie rzecz wiec ujmując, można powiedzieć, iż nowoczesne geokompozyty inżynieryjne charakteryzują się bardzo szerokim zastosowaniem w wielu inwestycjach budowlanych. Są to materiały o szerokim spektrum zastosowania, co wynika głównie z wielu możliwości ich wzajemnego łączenia. To z kolei przekłada się na szeroki wachlarz właściwości, które mogą przyczyniać się do korzystnego wydłużenia żywotności danych konstrukcji budowlanych.

Z całą też pewnością, w najbliższym czasie będzie pojawiać się jeszcze więcej geokompozytów, jak również poszerzy się wachlarz ich zastosowania. Jest to wynikiem ciągłego rozwoju i postępu w tej ciekawej gałęzi budowlanej.

Dodaj komentarz