Szkolenie z zakresu BHP

28 wrz

Szkolenie z zakresu BHP

szkolenie bhp - bezpieczniej w pracyZarówno każdy pracodawca, jak i pracownik jest obeznany z tematyką szkoleń BHP. Wynika to z polskiego prawa, które nakłada na pracodawcę obowiązek organizacji szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia muszą być organizowane zarówno dla nowych pracowników, jak i okresowo dla osób już zatrudnionych.

Obowiązkowe szkolenia BHP

Szkolenia BHP muszą być przeprowadzane każdorazowo, gdy do przedsiębiorstwa dołączył nowy pracownik. Musi on zapoznać się ze wszystkimi ryzykami i zagrożeniami, które związane są z zajmowanym stanowiskiem. Z kolei w przypadku szkoleń odbywanych co pewien odstęp czasu – okresowe kursy BHP – należy pamiętać, że muszą być one organizowane mniej więcej co 5 lat, choć dokładny interwał czasowy zależny jest od stanowiska i wykonywanej pracy.

Warto jednak zwrócić uwagę, że obowiązkowe wstępne szkolenia BHP oraz okresowe kursy BHP to nie wszystkie możliwości, z których skorzystać mogą pracownicy i pracodawcy. Firmy szkoleniowe oferują także szereg dodatkowych pakietów kursów podwyższających poziom bezpieczeństwa i higieny pracy na zajmowanym stanowisku.

Kiedy szkolenie BHP nie jest konieczne?

Zderzają się okoliczności, gdy kursy BHP nie są obowiązkowe. Warto jednak podkreślić, że są to bardzo specyficzna sytuacje. Dzieje się tak m.in. w momencie, gdy nowy pracownik przeszedł obowiązkowe szkolenie na tym samym stanowisku u innego pracodawcy.

Sytuacja wygląda podobnie, jeżeli pracownik zmienia stanowisko u tego samego pracodawcy pod warunkiem, że obowiązki wykonywane na starej pozycji są w pełni zawarte z nowym stanowisku. W innych sytuacjach szkolenie jest w pełni obowiązkowe.

Reklama: Sprawdź szkolenia BHP w Krakowie – http://este-secura.pl/

Dodaj komentarz