Technologia odwadniania i nawadniania.

20 kw.

Technologia odwadniania i nawadniania.

pompy VictorW zasadzie to można powiedzieć, iż nawadnianie oraz odwadnianie to dwa bardzo zbliżone do siebie procesy, choć w sumie są sobie przeciwstawne. W jednym z nich wody mamy zamiar się pozbyć z danego miejsca i pompujemy ją w miejsce zupełnie obojętne, natomiast w procesie drugim, z obojętnie jakiego miejsca, pompujemy wodę do miejsca docelowego. Nie trudno domyślić się, który proces jest którym. Zobaczmy jednak, jakie rozwiązania technologiczne stosowane są obecnie w procesach nawadniania oraz odwadniania na skalę przemysłową.

Nawadnianie pól uprawnych.

Pierwszym zagadnieniem, którym mamy zamiar się zająć będzie nawadnianie pól uprawnych, które w wielu przypadkach musi być realizowane bowiem dane uprawy wymagają o wiele większej ilości wody, niż ta, która dostarczana jest wraz z naturalnymi opadami atmosferycznymi. W tym celu niezbędne jest zabezpieczenie źródła wody (sieć wodociągowa, rzeka, jezioro, staw, źródełko, studnia głębinowa), z którego wodę będziemy pobierać i poprzez zastosowanie odpowiedniej pompy zanurzeniowej dostarczać na pole uprawne. Tam zaś, jeśli wodę dostarczymy pod odpowiednim poziomem ciśnienia, poprzez niewielkie deszczownie nawijane na bębny, będziemy mogli przeprowadzić skuteczne nawodnienie pola. Oczywiście do deszczowni nawijanych, charakteryzujących się sporym poziomem mobilności, trzeba będzie jeszcze zaopatrzyć się w niezbędne do realizacji nawadniania zraszacze, przy pomocy których wodę będziemy mogli z jednego punktu rozprowadzać na dość rozległej przestrzeni. Oczywiście w wielu przypadkach deszczownie są już wyposażone w odpowiednie, i dostosowane do parametrów pracy danej deszczowni, zraszacze, niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy pozyskali jeszcze lepsze i bardziej wydajne, które pozwolą na przyspieszenie procesu nawadniania.

Pompy do zastosowań w odwadnianiu.

Przeciwstawnym do nawadniania procesem będzie tutaj oczywiście odwadnianie, które najczęściej realizowane jest w przypadku prac budowlanych. Do takich sytuacji dochodzi z reguły w przypadku, kiedy nagłe i bardzo intensywne opady atmosferyczne zaleją prowadzone wykopy budowlane, utrudniając tym samym dalszą realizację inwestycji. W takich okolicznościach, niezbędne jest jak najszybsze pozbycie się zalegającej w wykopach wody, która nie tylko prowadzi do blokady postępu prac, ale także osłabia ściany wykopów, mogąc doprowadzić do jego zawalenia się. W takich przypadkach wykorzystywane są bardzo często profesjonalne pompy do odwadniania do sucha, które zapewniają nam wysoki poziom efektywności realizowanego odwadniania, a co najważniejsze, są w stanie wypompować praktycznie całą wodę, która znajduje się w zalanych wykopach. Generalnie będą to odpowiednio dostosowane do takich zadań pompy zatapialne, pozwalające nam na pompowanie medium zanieczyszczonego ciałami stałymi (piasek, żwir), dzięki czemu odwadnianie wykopów budowlanych może być realizowane jak najbardziej skutecznie.

Dodaj komentarz