Przeprowadzanie badań CATI

18 sty

Przeprowadzanie badań CATI

call_centerCATI, to inaczej nazwa Komputerowo wspomaganego wywiadu telefonicznego (ang. Computer Assisted Telephone Interview). Jest to specyficzny rodzaj zbierania informacji w badania rynku, oraz opinii publicznej, polegający przede wszystkim na tym, iż ankieta jest wypełniana przez respondenta za pośrednictwem rozmowy telefonicznej, zaś udzielane przez niego odpowiedzi są wprowadzane przez ankietera do systemu komputerowego. Dzięki temu też, możemy dość wyraźnie obniżyć koszty prowadzenia tego rodzaju badań, aczkolwiek trzeba tutaj także pamiętać o tym, iż do przeprowadzania badań CATI niezbędna będzie baza danych teleadresowych osób, które wyraziły chęć na branie udziału w tego typu badaniach. Jest to wymóg ustawowy, toteż z reguły samodzielnie nie będziemy mogli przeprowadzać tego rodzaju badań, tylko korzystać z usług odpowiednich agencji badawczych, które posiadają wiedzę, umiejętności, sprzęt, oraz odpowiednie bazy danych, niezbędne do tego typu działań. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej całemu badaniu, oraz sprawdźmy w jaki sposób najprościej skorzystać z tego typu działania.

Przebieg badania Cati

W tym specyficznym rodzaju badania, ankieter na wybranej komputerowo grupie respondentów przeprowadza szczegółowe badanie za pośrednictwem telefonu. Zadając pytania automatycznie wprowadza odpowiedzi do systemu komputerowego, wobec czego istnieje tutaj także możliwość sterowania przebiegiem procesu badania w zależności od udzielanych odpowiedzi, co stwarza dodatkowe możliwości agencjom badawczym. Dzięki temu właśnie aspektowi możliwe będzie efektywne pozyskiwanie informacji a co za tym idzie, można tutaj powiedzieć, iż badania cati znajdują swoje zastosowania przede wszystkim w badaniach ankietowych. Generalnie chodzi tutaj o zbieranie informacji od potencjalnych klientów, na temat usług, które mogłyby ich zainteresować, oraz na temat usług i produktów już istniejących celem ewentualnego skorygowania i dostosowania ich w jeszcze lepszym zakresie do potrzeb klienta indywidualnego.

Gdzie zlecać przeprowadzania badań CATI?

Skuteczne przeprowadzanie badań CATI, wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy oraz dysponowania niezbędnym sprzętem komputerowym, bez którego niestety nie ma jakichkolwiek możliwości przeprowadzania tego rodzaju badań. Dodatkowo trzeba będzie dysponować odpowiednią bazą danych osób, które będą tutaj pełnić rolę respondentów badania. W takim przypadku zdecydowana większość przedsiębiorców nie będzie w stanie prowadzić samodzielnie tego rodzaju badań, a co za tym idzie, konieczne stanie się skorzystanie z usług agencji badawczych. Bardzo dobrze w tym przypadku sprawdza się rybnicka agencja badawcza Biostat, gdzie tego rodzaju badania są prowadzone bardzo profesjonalne poprzez przygotowane odpowiednie CALL CENTER. Tutaj trzeba powiedzieć, iż profesjonalizm wykonania odgrywa bardzo istotną rolę, a co za tym idzie, warto korzystać z usług firm przede wszystkim w stu procentach profesjonalnych.

Dodaj komentarz