Proces klejenia w przemyśle.

03 sty

Proces klejenia w przemyśle.

uvaspotZastosowanie technologii łączenia elementów poprzez klejenie, jest w ostatnim czasie coraz bardziej powszechnie wykorzystywane w branżach elektronicznych czy też elektrotechnicznych. Bardzo często technologia ta, wykorzystywana jest także w optyce, motoryzacji czy też w procesach produkcji dla branży medycznej. Mówimy tutaj oczywiście o zastosowaniu klejów utwardzanych światłem UV, których zastosowanie niesie za sobą konkretne, określone korzyści, o którym postaramy się powiedzieć nieco więcej w kilku słowach poniżej.

Korzystne aspekty zastosowania klejów utwardzanych światłem UV.

Przede wszystkim, na pierwszy rzut należy tutaj powiedzieć o bardzo dobrych parametrach technicznych spoin klejowych wykonanych przy zastosowaniu jednoskładnikowych, żywicznych klejów utwardzanych światłem UV. Spoina wykonana tą technologią jest bardzo trwała i odporna na działanie czynników mechanicznych jak i chemicznych, aczkolwiek w ramach konkretnych typów klejów. Bardzo ważnym jest tutaj więc kwestia tego, abyśmy zastosowali odpowiedni klej w zależności od tego, jakie kleimy materiały i jakie warunki odporności na konkretne czynniki zamierzamy osiągnąć. Bardzo istotna zaletą jest także krótki czas utwardzania, który w tym przypadku oscyluje od kilku do kilkunastu sekund, w zależności od typu kleju i jego ilości. Tak szybki czas utwardzania, sprawia, iż technologia ta perfekcyjnie wręcz nadaje się do wykorzystania w szybkich procesach produkcyjnych, z precyzyjnym łączeniem poszczególnych detali ze sobą. Do tego dochodzi jeszcze długi okres życia, czyli czas od aplikacji do utwardzenia, w którym możemy dowolnie manewrować klejonymi detalami i doklejać kolejne, bez ryzyka uszkodzenia kleju. Generalnie można więc powiedzieć, iż będziemy tutaj mieć do czynienia z dość sporą ilością zalet tej technologii klejenia, toteż warto przemyśleć jej wdrożenie w liniach produkcyjnych w których mogłaby się sprawdzić.

Odpowiednie urządzenia do utwardzania klejów światłem UV.

Oczywiście bardzo ważną rolę w całym procesie będą odgrywać przemysłowe urządzenia UV, czyli w tym przypadku duże piece komorowe, do których na linii trafiają wstępnie zespolone ze sobą detale do utwardzenia spoiny kleju żywicznego. W zastosowaniu znajdują się także mniejsze, ręczne lampy UV do utwardzania klejów żywicznych, które możemy wykorzystywać do ręcznego klejenia czy też wykonywania jakichkolwiek korekt, poprawek i napraw na liniach produkcyjnych, gdzie przecież zawsze może dojść do jakichś usterek i nieprawidłowości w sterowaniu procesem. Zawsze też może dojść do sytuacji zużycia lampy UV, co także będzie wpływać na nieprawidłowości w procesie utwardzania kleju. W celu wyeliminowania tego błędu, należy stosować odpowiednie mierniki intensywności naświetlenia, które będą wychwytywać nieprawidłowości w działaniu lamp UV, a to z kolei pozwoli nam na uniknięcie tego typu błędów w procesie produkcyjnym.

Dodaj komentarz