Igłofiltrowe pompy tłokowe i ich zastosowanie.

23 gru

Igłofiltrowe pompy tłokowe i ich zastosowanie.

agregat geho do instalacji igłofiltrowejProwadzenie wszelkiego rodzaju odwodnień w branży budowlanej, z reguły realizowane będzie za pomocą systemów igłofiltrowych. Jest to jedna ze zdecydowanie najbardziej popularnych metod odwadniania oraz obniżania poziomu wody gruntowej. Przy jej zastosowaniu możliwe będzie do realizowanie prac w terenie podmokłym, na nabrzeżach rzek i jezior, czy tez innych sztucznych zbiorników oraz cieków wodnych. Tego typu systemy wymagają oczywiście niezawodnych pomp. W tym przypadku zaś najlepsze będą igłofiltrowe pompy tłokowe charakteryzujące się zdecydowanie najlepszymi parametrami do pracy z systemami igłofiltrów.

Zastosowanie pomp tłokowych w systemach igłofiltrowych.

Przede wszystkim trzeba tutaj zwrócić uwagę na fakt, iż igłofiltrowe pompy tłokowe będą zapewniać o wiele lepsze warunki pracy w tego typu systemach niż standardowe pompy. Posiadają wyraźna przewagę nad pompami wirnikowymi. Najważniejsze zaś jest tutaj to, iż ich wydajność jest niezależna od całkowitej wysokości podnoszenia. W przypadku pomp wirowych istnieje wyraźna zależność między tymi parametrami. Im większa wydajność pracy tym większa możliwa do osiągnięcia wysokość podnoszenia. Tutaj zaś, wydajność pracy będzie zawsze taka sama, niezależnie od wydłużania linii tłocznej czy też stosowania w jej biegu przewyższeń. Pompy tłokowe będą także zachowywać wydajność podczas zwiększania głębokości zasysania.

Te zalety, będą podstawą ich skuteczności w przypadku zastosowania w systemach igłofiltrowych. Będziemy bowiem tam bardzo często mieć właśnie ze zmienną głębokością zasysania i wysokością podnoszenia. Dzięki zastosowaniu pompy tłokowej, niezależnie od warunków odwadniania, będziemy mogli z góry przewidzieć jego wydajność.

Odwadnianie systemem igłofiltrowym

Jeśli przyjrzymy się kwestii odwadniania przy zastosowaniu systemów igłofiltrowych, od razu będzie można zrozumieć, dlaczego pompy tłokowe sprawdzają się tutaj tak doskonale. Otóż do odwadniania tym sposobem będziemy potrzebować przede wszystkim:

  • Igłofiltry – czyli wykonane z rury pvc narzędzia, a długości ok. 6-8m, zakończone perforowaną końcówką roboczą zatapianą w gruncie na głębokości ok. 0,5m większej niż głębokość prowadzonego odwadniania. Drugą stronę igłofiltru doprowadza się do króćców przyłączeniowych kolektorów ssawnych.
  • Kolektory ssawne – do nich podłączane są igłofiltry w całym szeregu.
  • Agregat pompowy – do niego z kolei podłączane są wszystkie kolektory ssawne. Odpowiada on za wytworzenie podciśnienia w całej instalacji a tym samym odsysanie wody z gruntu. Następnie pompuje odessaną wodę na odpowiednią, bezpieczną dla prowadzonych prac odległość.

Generalnie odwadnianie przy zastosowaniu systemów igłofiltrowych będzie wykorzystywane przede wszystkim w branży budowlanej. Szczególnie w sytuacjach, kiedy prace budowlane mają być prowadzone w terenie podmokłym. Tutaj systemy igłofiltrowe oraz igłofiltrowe pompy tłokowe będą wręcz niezastąpione.

Dodaj komentarz