Ubezpieczenia rolnicze. Wszystko, co musisz wiedzieć.

20 gru

Ubezpieczenia rolnicze. Wszystko, co musisz wiedzieć.


Rolnictwo to jeden z najbardziej istotnych, strategicznych sektorów gospodarki krajowej. Dlatego też, podlega on szczególnym regulacjom, które mają za zadanie zabezpieczyć prawidłowe jego funkcjonowanie. Jedną z takich regulacji jest ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunalnych. Wprowadza ona obowiązkowe ubezpieczenia rolnicza dla niektórych gospodarstw. Dla których? Ustawa dokładnie to precyzuje, a my poniżej postaramy się to wyjaśnić.

Które gospodarstwa podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze?

Zgodnie z zapisami wspomnianej przez nas ustawy, nie wszystkie gospodarstwa będą podlegać pod obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze. Obowiązek ten będzie ciążyć jedynie na gospodarstwach bardziej istotnych z punktu widzenia całego sektora rolnego. Muszą one wiec spełniać poniższe kryteria:

  • Rozliczanie się podatkiem rolnym przynajmniej w części
  • Areał upraw rolnych powinien mieć powierzchnię większą niż 1 ha
  • Właściciel gospodarstwa musi być osobą fizyczną.

Spełniając te wytyczne, każdy rolnik od razu będzie podlegać pod zapisy ustawy, a co za tym idzie, będzie musiał wykupić odpowiednie, obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze.

Jakie pakiety ubezpieczenia należy wykupić?

W tym zakresie, chodzi przede wszystkim o dwie formy ubezpieczenia. Jest to ubezpieczenie OC rolnika, oraz ubezpieczenie budynków gospodarczych.

Ubezpieczenie OC, zapewnia bezpieczeństwo rolnikowi w sytuacji, kiedy w trakcie realizacji prac związanych z działaniem gospodarstwa, dochodzi do zdarzeń w wyniku których, szkody ponoszą osoby trzecie. W takich sytuacjach, należy wypłacić poszkodowanym osobom zadośćuczynienie. W zdecydowanej większości przypadków, rozwiązaniem wystarczającym będzie nawet najtańsze ubezpieczenie OC rolnika. Niemniej jednak, każdorazowo warto przeprowadzić konkretną analizę, która wskaże, jaka forma ubezpieczenia OC będzie najkorzystniejsza dla danego gospodarstwa.

Ubezpieczenie budynków rolnych z kolei, zapewnia zabezpieczenie majątku gospodarstwa. Bardzo często mogą się zdarzyć sytuacje, w wyniku których uszkodzeniom ulegają zabudowania gospodarcze. Chodzi tutaj na przykład o pożar, powódź, gradobicie czy też huragan. W takich sytuacjach, rolnik może liczyć na odszkodowanie, które pozwoli pokryć wynikłe straty. W tym przypadku najtańsze ubezpieczenie budynków dla rolników niekoniecznie jest najlepszym rozwiązaniem. Spełnia ono oczywiście wymogi ustawowe, niemniej jednak nie zawsze zagwarantuje maksymalnie wysoki poziom ochrony gospodarstwa.

Podsumowanie

Generalnie, trzeba więc powiedzieć, iż obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze stanowią solidne zabezpieczenie gospodarstw rolnych przed ich bankructwem. Koszty wykupienia obydwu polis nie należą do nazbyt wygórowanych. Warto więc po prostu wykupić obydwie polisy i nie szukać jakichś okrężnych dróg, na uniknięcie konieczności wykupienia ubezpieczenia. Może się to bowiem okazać działaniem dość tragicznym w skutkach.

Dodaj komentarz