Magazyny konsygnacyjne i ich zastosowanie.

30 wrz

Magazyny konsygnacyjne i ich zastosowanie.

02Prowadzenie działalności produkcyjnej na dużą skalę pociąga za sobą ogromne wręcz koszty, związane nie tylko z koniecznością zakupu niezbędnego wyposażenia oraz zaopatrzenia w niezbędne surowce. Bardzo poważnym obciążeniem w stosunku do przedsiębiorcy będą tutaj także należności wobec fiskusa, czyli podatek VAT, który należy opłacić. W przypadku zakupu wewnątrz naszego kraju, płacimy za towar już z obciążeniem VAT, niemniej jednak w przypadku zakupu w krajach EU, od firm posiadających NIP EU, podatek VAT rozliczany jest przez nabywcę, a więc kupujemy towar w cenie netto a następnie musimy rozliczyć podatek VAT.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

W przypadku kiedy będziemy kupować zapas surowca produkcyjnego na cały rok, obciążenia związane z koniecznością uregulowania należności wobec fiskusa mogą być bardzo wysokie i poważnie zachwiać stabilnością finansową firmy. Wobec czego też, ustawodawca europejski, wyszedł naprzeciw potrzebom takich przedsiębiorców, wprowadzając nowy model magazynu a mianowicie magazyn konsygnacyjny. Jest to specyficzna forma magazynu, bowiem produkty i surowce na nim przechowywane nie podlegają opodatkowaniu do czasu ich pobrania z magazynu. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, bowiem możemy dokonać zakupu surowców z zapasem na cały rok, a lokując je w magazynie konsygnacyjnym nie powstaje obowiązek podatkowy. Dopiero w momencie podjęcia danej partii surowca z magazynu konsygnacyjnego, powstaje obowiązek podatkowy, w wysokości adekwatnej do wartości pobranej partii. Jest to więc swego rodzaju rozłożenie obciążenia podatkowego na raty, tak abyśmy płacili podatek tylko od tej części zmagazynowanego surowca, która wykorzystamy w celu osiągnięcia przychodu.

Korzystanie z magazynu konsygnacyjnego.

Aby mieć możliwość korzystania z tego typu magazynu, trzeba będzie wdrożyć pewne funkcjonalności i spełnić sporo formalności, aby nasz magazyn wewnętrzny mógł działać na zasadach magazynu konsygnacyjnego. Wiąże się to z koniecznością poniesienia pewnych kosztów, wobec czego lepszym rozwiązaniem może się tutaj okazać wynajem magazynów konsygnacyjnych, czyli skorzystanie z usług zewnętrznego dostawcy usług magazynowych, który prowadzi magazyny w tej formie. Będzie to z całą pewnością rozwiązaniem tańszym, a w wielu aspektach także korzystniejszym, bowiem wraz z magazynem możemy jednocześnie skorzystać z pełnej obsługi logistycznej naszego przedsiębiorstwa. Generalnie rzecz więc ujmując, można powiedzieć, iż idea magazynu konsygnacyjnego jest jak najbardziej słuszna i pozwala przedsiębiorcom na poczynienie całkiem pokaźnych oszczędności a co za tym idzie, utrzymanie lepszej stabilności finansowej, co przekłada się oczywiście na lepszy rozwój gospodarczy w ramach całej Unii Europejskiej. Z całą tez pewnością właśnie to miał na myśli europejski ustawodawca zapewniając przedsiębiorcom korzystania z tego typu formy magazynowania swoich produktów i surowców produkcyjnych.

Dodaj komentarz