Jak wykupić odpowiednie ubezpieczenia rolnicze?

19 kw.

Jak wykupić odpowiednie ubezpieczenia rolnicze?

OC gospodarstwa rolnegoWykupienie ubezpieczeń rolniczych to dla wielu rolników obowiązek. Dotyczy on wszystkich tych, którzy prowadzą gospodarstwo rolne o powierzchni upraw przekraczającej 1 ha, i przynajmniej w części odprowadzają podatek rolny. Kwestie związane z tym obowiązkiem uregulowane są w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Znajdziemy tutaj wszystkie wytyczne, dotyczące konkretnych polis obowiązkowych, oraz kwestie związane z tym, kto dokładnie podlega pod ubezpieczenia obowiązkowe, a kto będzie z nich zwolniony.

Dobry wybór ubezpieczenia rolniczego.

Oczywiście każdy z rolników, który będzie zmuszony do wykupienia obowiązkowych polis ubezpieczeniowych, będzie raczej starać się szukać ofert jak najbardziej przystępnych cenowo. Oczywiście najtańsze ubezpieczenie budynków rolniczych, niekoniecznie będzie opcją najlepszą. Aczkolwiek w przypadku bardzo małych gospodarstw, o niezbyt wielkiej ilości zabudowań, powinno w zupełności wystarczyć. Prowadząc jednakże nieco większe gospodarstwo rolne, z większą ilością zabudowań rolniczych, warto poszukać takiej polisy, która będzie stwarzać wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa na wypadek zdarzeń losowych. Trzeba bowiem pamiętać, iż wspomniana polisa, stanowi zabezpieczenie na wypadek zdarzeń takich jak: gradobicia, ulewne deszcze, powodzie, podtopienia, huragany, susze, czy też nawet upadek statku powietrznego. Warto jednakże dokładnie zajrzeć do umowy polisy, dzięki czemu będziemy wiedzieć, jakie faktycznie kwestie będzie dana polisa obejmować. Istotna jest także kwota ubezpieczenia, od której zależny będzie poziom ewentualnych odszkodowań w przypadku, kiedy dojdzie do nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Jakie formy ubezpieczenia rolniczego są obowiązkowe?

Oczywiście, warto sobie także wspomnieć, iż w przypadku gospodarstw rolnych, trzeba będzie rozpatrywać większą ilość różnych polis ubezpieczeniowych. Każda ma swoje zastosowanie i przeznaczenie, ale nie każda jest dla każdego rolnika obowiązkowa. Dwie pierwsze są obowiązkowe dla rolników spełniających przesłanki wspomnianej we wstępie (podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie rolników), dwie pozostałe zaś już nie.

  • Ubezpieczenie OC gospodarstwa rolnego
  • Ubezpieczenie zabudowań gospodarczych.
  • Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – obowiązkowe dla każdego rolnika, którego pojazdy mechaniczne poruszać się będą po drogach publicznych.
  • Ubezpieczenie upraw rolnych – niezbędne dla rolników otrzymujących dopłaty bezpośrednie. Powinni oni ubezpieczyć co najmniej 50% swoich upraw rolnych.

Jak więc widzimy, niektóre z ubezpieczeń, zapewniają nie tylko formę wypłaty odszkodowania za poniesione straty w wyniku działania na przykład złych warunków atmosferycznych. Pozwalają także na otrzymywanie dopłat bezpośrednich, co także jest bardzo korzystne w wielu przypadkach.

Dodaj komentarz