Zewnętrzne usługi magazynowe

01 maj

Zewnętrzne usługi magazynowe

01Współczesny przemysł na dużą skalę, coraz częściej wykorzystuje zewnętrzne usługi magazynowe, które zapewniają tutaj optymalizację procesów logistycznych w przedsiębiorstwach, oraz kilka innych korzyści, o których będzie mowa nieco dalej. Generalnie jednak, można powiedzieć, iż korzystanie z zewnętrznych usług magazynowych, zapewnia możliwość poczynienia stosunkowo sporych oszczędności, co rzecz jasna przekłada się na ogólną zyskowność przedsiębiorstwa, a to przecież jest kwestią zdecydowanie najważniejszą. Przyjrzyjmy się wobec tego nieco bliżej kwestii korzystania z zewnętrznych usług logistycznych i magazynowych, aby przekonać się, jakie rzeczywiście płyną z tego tytułu dla przedsiębiorcy korzyści, oraz czy faktycznie warto z tego typu usług korzystać.

Korzyści płynące z zewnętrznych usług magazynowych.

Jak już wspomnieliśmy korzystanie z zewnętrznego magazynowania i logistyki, wiąże się ze stosunkowo sporymi korzyściami dla przedsiębiorcy, wobec czego warto sobie te korzyści wyszczególnić, aby lepiej zobrazować sobie całość pozytywnych aspektów wykorzystywania tego typu usług. Tak więc, korzystając z zewnętrznych usług magazynowych zapewnimy sobie przede wszystkim:

  • Oszczędności finansowe – bowiem w tym przypadku nie musimy utrzymywać swojego własnego magazynu, zaś płacimy tylko i wyłącznie za wykorzystaną przestrzeń a nie cały dostępny magazyn.
  • Oszczędności przestrzenne – bowiem zwolnioną przestrzeń magazynową możemy z powodzeniem wykorzystać na rozwój działalności produkcyjnej, bądź na wiele innych kwestii, które będą przyczyniać się do zwiększenia poziomu dochodowości przedsiębiorstwa.
  • Brak odpowiedzialności za magazynowany towar – bowiem tutaj pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo magazynowych towarów ponosi usługodawca, do którego należą magazyny.

Jak więc widać, mamy tutaj do czynienia z dość konkretnymi korzyściami płynącymi z korzystania z zewnętrznych usług magazynowych, aczkolwiek wymienione powyżej korzyści stanowią tylko te najważniejsze, a znajdziemy z całą pewnością jeszcze całkiem sporo pomniejszych korzyści, które także w pewnym zakresie będą przekładać się na zyskowność przedsiębiorstwa.

Czy warto korzystać?

W świetle przedstawionych powyżej korzyści płynących z korzystania z zewnętrznych usług magazynowych, można z całą stanowczością udzielić twierdzącej odpowiedzi na to pytanie. Oczywiście trzeba będzie tutaj jednak znaleźć odpowiedniego usługodawcę, który zagwarantuje nam kompleksową obsługę naszego towaru w swoich magazynach, jak również zapewni obsługę logistyczną magazynu. Musimy przecież zapewnić sobie regularne dostawy magazynowych surowców na oddziały produkcyjne, jak również systematyczny odbiór wyrobów gotowych przeznaczonych do magazynowania a następnie wysyłki do odbiorców. Generalnie można nawet powiedzieć, iż tego typu podejście, zapewnia nam korzyści, które w skrajnych przypadkach przekładają się nawet na 20% oszczędności dla przedsiębiorstwa, a średnio jest to około 13%. Jest to więc całkiem niezła kwota o którą warto zawalczyć, aby osiągnąć lepszy poziom dochodowości własnego przedsiębiorstwa, a to w tym przypadku jest kwestią zdecydowanie najważniejszą.

www.zrembud.com.pl

Dodaj komentarz