Zastosowanie geosiatek w budownictwie drogowym.

03 sty

Zastosowanie geosiatek w budownictwie drogowym.

geosiatka_1Współczesna technologia budowy nowych dróg i autostrad, dość diametralnie odbiega od technologii stosowanych w latach ubiegłych. Obecnie wznoszone konstrukcje drogowej są o wiele lepsze pod względem jakości i odporności na uszkodzenia wynikające z naturalnej, aczkolwiek bardzo intensywnej eksploatacji. W końcu trzeba pamiętać, iż świat pędzi do przodu, a my eksploatujemy coraz większą ilość pojazdów samochodowych, przez co też, drogi i autostrady muszą charakteryzować się większą odpornością na siły działające w toku ich eksploatacji. W celu wzmocnienia konstrukcji dróg i poprawy ich wytrzymałości, obecnie stosowane są geosiatki, czyli nowoczesne technologicznie materiały geosyntetyczne, o których wykorzystaniu w tym zakresie powiemy nieco więcej w poniższych, kilku zdaniach.

Wzmocnienie struktury podbudowy.

Przede wszystkim trzeba tutaj powiedzieć, iż geosiatki będą wykorzystywane głównie do wzmacniania struktury podbudowy drogowej. Wykonana z cienkich ale jednocześnie wysoko wytrzymałych włókien polimerowych, czy też poliestrowych (w zależności od wymagań konkretnego zastosowania), geosiatka, będzie zapewniać stabilizację i wzmocnienie struktury podbudowy. Dzięki jej zastosowanie w toku eksploatacji drogi, siły naturalnie na nią działające nie będą w stanie doprowadzić do jej przemieszczania się, które jest najczęstszą przyczyną wszelkich uszkodzeń, wgłębień czy też pęknięć nawierzchni bitumicznej. Bardzo dużą popularnością w tym zakresie cieszą się obecnie geosiatki miragrid, które charakteryzują się wyjątkowo dobrymi parametrami technicznymi, wysoką odpornością na rozciąganie i siły działające w wielu kierunkach. Będą one skutecznie stabilizować warstwę kamienną podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną i zapewnią trwałość całej konstrukcji a przede wszystkim samej nawierzchni.

Zbrojenie gruntu przy pomocy geosiatki.

Geosiatki będą także wykorzystywane do wszelkiego rodzaju wzmocnień struktury gruntu na przykład na skarpach i nasypach konstruowanych wzdłuż dróg i nowych autostrad. Korytarze tworzone przez tego typu nasypy stanowią naturalną barierę dźwiękową dla budowanej drogi, dzięki czemu nie jest ona tak uciążliwa dla otoczenia. Co więcej, pozwalają one na składowanie nadmiernych ilości zbieranego humusu z terenu budowy drogi. Trzeba jednak zabezpieczyć te nasypy przed osuwaniem się ziemi czy też przed jej wypłukiwaniem przez opady atmosferyczne. W tym celu w przypowierzchniowej warstwie gruntu montowane są geosiatki, lub maty antyerozyjne, które stanowią pewną formę geosiatki o bardzo drobnych oczkach. Geosiatka wpływa tutaj na stabilizację gruntu i jego zabezpieczenie przed erozją a jednocześnie jest warstwą przytrzymująca drobną roślinność do czasu jej ustabilizowania się w gruncie. Można więc powiedzieć, iż wykorzystanie geosiatek w tym przypadku będzie znacznie podnosić bezpieczeństwo całej konstrukcji i zabezpieczać infrastrukturę drogową przed jej niszczeniem.

Dodaj komentarz