Tag Archives: realizacje akumulatorowni

29 wrz

Jak przygotować pomieszczenie akumulatorowni?

Pomieszczenie w którym realizowany będzie proces ładowania akumulatorów, powinno być prawidłowo przygotowane, aby w toku działania nie powodować żadnych zagrożeń. Zarówno dla pracowników, jak i dla pozostałego mienia przedsiębiorcy. Kluczowe będzie tutaj prawidłowe przygotowanie wnętrza pomieszczenia, i jego wyposażenie w niezbędny sprzęt, który przyczyni się do utrzymanie bezpieczeństwa ładownia akumulatorów. Oczywiście pociąga to za sobą […]

02 cze

Akumulatorownia i jej realizacja.

Przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni wymaga stosowania się do odpowiednich zasad w tym zakresie obowiązujących. Chodzi tutaj głównie o kwestię utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas ładowania baterii trakcyjnych. A trzeba pamiętać, iż będziemy mieć w tym przypadku stosunkowo spore zagrożenia. Głównie wybuchowe, ale w pewnych okolicznościach będzie to także zagrożenie zatruciem. Dlatego też, trzeba tutaj zwrócić uwagę […]

24 maj

Nowoczesna i bezpieczna akumulatorownia przemysłowa.

Pomieszczenie akumulatorowni w każdy zakładzie pracy, musi spełniać pewne wytyczne dotyczące BHP, aby zapewnić bezpieczną pracę w otoczeniu. Chodzi tutaj głównie o kwestię tego, iż w trakcie ładowania baterii trakcyjnych często może dojść do wycieku elektrolitu czy też nawet jego zagotowania się w wyniku czego dojdzie do zanieczyszczenia atmosfery wewnątrz zakładu, a bardzo często nawet […]