Tag Archives: konsolidacja zadłużenia

25 gru

Czym jest konsolidacja?

Z pojęciem „konsolidacja” możesz spotkać się w różnych dziedzinach. Mamy z nią do czynienia np. w świecie biznesu, kiedy dochodzi do połączenia podmiotów przez zjednoczenie. W wyniku takiego działania podmioty te tracą osobowość prawną, a zamiast nich powstaje nowe przedsiębiorstwo. Zazwyczaj połączenie kilku podmiotów ma na celu uzyskanie wewnętrznej spójności danej grupy i jej umocnienie.