Tag Archives: bazy danych

30 lis

Przydatność baz danych

Baza danych, to nic innego jak tylko zbiór rekordów, z czego każdy z rekordów, ma przyporządkowaną taką samą ilość pól, mogących zawierać różnorodne dane. Najprostszą formą bazy danych, będzie tutaj informatyczny system ewidencji klientów przedsiębiorstwa, gdzie każdy klient to osobny rekord, zaś pola danego rekordu zawierają informacje takie, jak imię i nazwisko, dane teleadresowe, rodzaj […]