Systemy oczyszczania powietrza w obiektach przemysłowych.

02 kw.

Systemy oczyszczania powietrza w obiektach przemysłowych.

vittov600Praktycznie każdy obiekt przemysłowy, powinien być wyposażony w odpowiedni system wentylacji, zapewniający odpowiednią wymianę powietrza, co też określone jest w odpowiednich przepisach i regulacjach związanych z BHP. Dlatego też, przedsiębiorca prowadzący jakąkolwiek działalność, powinien w pierwszej kolejności zwrócić szczególną uwagę na kwestie związane ze skuteczną filtracją powietrza doprowadzanego do wnętrza obiektów przemysłowych, jak również powietrza odprowadzanego na zewnątrz. Warto także zainteresować się przechwytywaniem zanieczyszczeń osadzających się na ścianach, sufitach i podłogach, w celu ograniczenia zanieczyszczeń filtrów kasetowych i kieszeniowych, które są nieco kosztowniejsze niż filtry podłogowe, sufitowe, czy też ścienne.

System wentylacji z filtracja powietrza.

Pierwszym i najważniejszym elementem w większości przypadków będzie więc inwestycja w profesjonalny system wentylacji mechanicznej, który zagwarantuje wymianę powietrza z otoczeniem, przy jednoczesnym przechwytywaniu wszelkich zanieczyszczeń lotnych. Chodzi tutaj o to, aby do wnętrza pomieszczeń przemysłowych dostarczać systematycznie świeże powietrze, pozbawione jakichkolwiek zanieczyszczeń lotnych, a jednocześnie na zewnątrz odprowadzać powietrza pozbawione zanieczyszczeń przemysłowych. W tym celu należy zastosować odpowiedni dobrane filtry kieszeniowe do systemu wentylacji, które na wlocie mają za zadanie przechwycić zanieczyszczenia takie jak pył i kurz, zaś na wylocie, zanieczyszczenia przemysłowe. Trzeba tutaj jedynie dobrać odpowiednio filtry kieszeniowe na wylocie, aby mogły przechwytywać zanieczyszczenia generowane na obiekcie przemysłowym. W końcu nie można dopuścić do tego, aby na zewnątrz wydostawały się szkodliwe dla środowiska zanieczyszczenia. Wszystkie powinny zostać przechwycone, związane wewnątrz filtrów kieszeniowych, a następnie przekazane do utylizacji.

Dodatkowa filtracja atmosfery wewnętrznej.

W każdym obiekcie przemysłowym, poza zanieczyszczeniami zewnętrznymi będziemy mieć także do czynienia z zanieczyszczeniami wewnętrznymi. Kurz i pył generują się także wewnątrz a następnie swobodnie osiadają na wszelkich powierzchniach. Potem wystarczy aby pracownicy podnieśli te zanieczyszczenia w górę poprzez swoją działalność, aby znów mogły one wywierać negatywny wpływ n komfort pracy, ale także na jej efektywność. W celu przechwytywania tych zanieczyszczeń, warto zastosować wewnętrzne filtry podłogowe, które okazują się być rozwiązaniem bardzo efektywnym. Zabrudzenia osiadające na filtrach podłogowych, są związane w ich wnętrzu, dzięki czemu poruszanie się po obiekcie nie powoduje podnoszenia ich do góry, co też wpływa na poprawę warunków pracy.

Podsumowanie

Generalnie rzecz więc biorąc, trzeba tutaj przyznać, iż odpowiednie podejście do kwestii filtracji powietrza wewnątrz obiektów przemysłowych będzie miało kolosalne znaczenie dla jakości pracy w każdym z tych obiektów. Dlatego warto inwestować w odpowiednie systemy oczyszczenia powietrza, systemy wentylacji mechanicznej, oraz wewnętrzne filtry podłogowe, ścienne i sufitowe, do przechwytywanie zanieczyszczeń osadowych.

Dodaj komentarz