Realizacja prac lakierniczych na wysokim poziomie jakościowym.

28 lut

Realizacja prac lakierniczych na wysokim poziomie jakościowym.

Realizacja prac lakierniczych na wysokim poziomie jakościowym wymaga od nas przede wszystkim zadbania o pozbycie się maksymalnej ilości zanieczyszczeń lotnych z przestrzeni warsztatowej. Kluczowe jest oczywiście oczyszczenie strefy nakładania lakieru, bowiem to tam, zanieczyszczenia mogą mieszać się z mgiełka lakierniczą i osiadać na lakierowanych powierzchniach. Aby więc realizacja prac lakierniczych mogła stać na odpowiednio wysokim poziomie, trzeba będzie przede wszystkim zadbać o filtrację powietrza dostarczanego do wnętrza warsztatu. Do tego dochodzą także inne inwestycje, jak chociażby zakup własnej kabiny lakierniczej, która w znacznym zakresie wyeliminuje większość problemów związanych z zanieczyszczeniami lotnymi w warsztacie.

Jak sprawić, aby realizacja prac lakierniczych stała na najwyższym, możliwym do osiągnięcia poziomie?

Przede wszystkim, trzeba tutaj zwrócić uwagę na sposoby przechwytywania lotnych zanieczyszczeń, które mogą negatywnie wpływać na jakość realizowanych prac lakierniczych. Kluczowe będzie wychwycenie wszystkich miejsce ich pojawiania się na warsztacie i zastosowanie odpowiednich technik ich przechwytu.

  • Zanieczyszczenia pochodzenia zewnętrznego – czyli wszystkie zanieczyszczenia atmosferyczne, które do warsztatu trafiają wraz z tłoczonym powietrzem przez system wentylacji. Tutaj należy zastosować odpowiednie filtry kieszeniowe na kanałach wlotowych powietrza, które zagwarantują przechwycenie 80-90% zanieczyszczeń pochodzenia zewnętrznego.
  • Zanieczyszczenia pochodzenia wewnętrznego – czyli wszystkie drobinki pyłu i kurzu powstające w procesie erodowania elementów wewnętrznych warsztatu. Tutaj stosowane będą przede wszystkim filtry podłogowe i sufitowe w branży lakierniczej, które gwarantują przechwyt unoszących się zanieczyszczeń w przestrzeni warsztatu.

Tak więc, realizacja prac lakierniczych na wysokim poziomie, będzie przede wszystkim wymagać od nas odpowiedniego podejścia do kwestii przechwytywania zanieczyszczeń unoszących się w przestrzeni warsztatowej. Wiąże się to z koniecznością poniesienia pewnych kosztów, niemniej jednak tylko w taki sposób, można osiągnąć maksymalny poziom jakości.

Inwestycja w dodatkową kabinę lakierniczą.

Jednym zaś z najlepszych rozwiązań w tym zakresie, jest inwestycja w kabinę lakierniczą, która pozwoli nam osiągnąć jeszcze wyższy poziom jakości. Dzięki temu realizacja prac lakierniczych, będzie stać na najwyższym, możliwym do osiągnięcia poziomie jakościowym. Co prawda, zakup kabiny lakierniczej wiąże się ze sporymi wydatkami, jednakże jest to jak najbardziej uzasadnione. Trzeba będzie także zainwestować w dodatkowe wyposażenie dla kabin lakierniczych, jak chociażby filtry powietrzne i pistolety do lakierowania. Będą to już jednak wydatki o wiele mniejsze, niż sam zakup kabiny lakierniczej.

Podsumowanie.

Jednym słowem, realizacja prac lakierniczych, będzie wymagać od nas prawidłowego przygotowania warsztatu, tak aby w maksymalnym zakresie przechwycić wszystkie, unoszące się zanieczyszczenia lotne. Będą one bowiem stanowić największe zagrożenie dla jakości realizowanych prac lakierniczych.

Dodaj komentarz