Rachunki za energię elektrycznej w lokalu gastronomicznym.

27 lut

Rachunki za energię elektrycznej w lokalu gastronomicznym.

schematKażdy lokal gastronomiczny ponosi rachunki za energię elektryczną, przy czym warto zwrócić uwagę, iż nie zawsze są one adekwatne do wykorzystywanej energii. Bardzo często wynikają one na przykład z faktu dużego zapotrzebowania chwilowego na moc elektryczną, przy czym w rzeczywistości przy umowach na dostarczenie energii powyżej 40 kW dostawca energii wymaga od odbiorców odpowiedniego współczynnika mocy tg ɸ (fi) (najczęściej <= 0,4). W przypadku używania dużej ilości urządzeń opartych o silniki elektryczne, współczynnik ten może zostać przekroczony a to z kolei pozwala zakładowi energetycznemu na pobranie opłat za moc bierną, a ta z kolei może się wahać w granicach od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy.

Kompensacja mocy biernej.

Aby zapobiec temu zjawisku należy zastosować odpowiednie kompensowanie mocy biernej, poprzez włączenie do obwodu kondensatorów. Odpowiednio dobrane baterie kondensatorów, stanowią urządzenia w zasadzie bezawaryjnie i wraz z regulatorem zapewniają długoletnią bezawaryjną pracę. Jest to co prawda inwestycja dość kosztowna, niemniej jednak jej zwrot w postaci niższych rachunków za energie elektryczną nastąpi z reguły w przedziału 6-12 miesięcy od dnia uruchomienia instalacji. Jednym słowem kompensacja mocy biernej to bardzo ważna kwestia, ograniczający wydatki lokali gastronomicznych, które jak bardzo dobrze wiemy charakteryzują się dość sporym zapotrzebowaniem na prąd elektryczny.

Do najważniejszych zalet zastosowania kompensacji mocy biernej należy tutaj zaliczyć:

  • Poprawa jakości energii elektrycznej
  • Ograniczenie kosztów dostaw energii elektrycznej
  • Wzrost jakości funkcjonowania układów elektrycznych.

Widać więc, dość wyraźnie iż są to faktyczne korzyści przyczyniające się w pierwszej kolejności do ograniczenia kosztów prowadzenia lokali gastronomicznych, a to w tym przypadku będzie jednym z czynników, które pozwolą osiągnąć lepszy poziom płynności finansowej.

Jak skorzystać z tego typu rozwiązania?

Aby wprowadzić kompensację mocy biernej w swoim przyłączu energetycznym, należy w pierwszej kolejności skorzystać z usług zewnętrznej firmy elektrycznej, której pracownicy posiadają specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu działań. Generalnie rzecz biorąc, całość podlega na podłączeniu baterii kondensatorów i sterowanie przy pomocy regulatora w taki sposób, aby baterie była włączane i odłączane od sieci w zależności od chwilowego zapotrzebowania. Dzięki temu prąd podawany na nasze urządzenia będzie w stu procentach skompensowany a te będą lepiej funkcjonować. Nie pojawi się także problem z kosztami energii biernej, które niejednego przedsiębiorcę doprowadziły do grobu.

Jednym słowem, warto zainwestować w usprawnienie swojej instalacji w lokalu gastronomicznych i wdrożyć kompensację mocy biernej, dzięki czemu rachunki od razu zostaną obniżone a ogólna wydajność urządzeń wzrośnie wraz ze wzrostem ich żywotności.

Dodaj komentarz