Przygotowanie produkcji brykietu drzewnego.

28 lut

Przygotowanie produkcji brykietu drzewnego.

trocinyWytwarzanie brykietu drzewnego wymaga odpowiedniego poziomu inwestycji w niezbędne wyposażenie oraz w przygotowanie obiektów magazynowych i produkcyjnych. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie tego, aby obiekty te gwarantowały dogodne warunki do składowania zarówno materiału wsadowego, jak również gotowego brykietu drzewnego. A trzeba nam pamiętać, iż wszystko to powinno być składowane w warunkach bezpiecznych przed negatywnym wpływem wilgoci. Do tego trzeba będzie oczywiście zainwestować w niezbędne brykieciarki, które pozwolą przetwarzać materiał wsadowy, czyli wszelkiego rodzaju wióry, trociny i zrębki na gotowy brykiet drzewny, idealny do spalania w kotłach węglowych.

Dlaczego warto wytwarzać brykiet drzewny?

Przede wszystkim dlatego, iż jest to materiał opałowy o wiele lepszy jeśli chodzi o ekologię niż węgiel kamienny. Generuje nam on ośmiokrotnie mniejsze ilości dwutlenku węgla, oraz prawie trzydziestokrotnie mniej pyłów zawieszonych. Musimy tez pamiętać, iż dwutlenek węgla to najważniejszy gaz cieplarniany a jego nadmierna emisja do atmosfery wiąże się z pogłębianiem kryzysu klimatycznego. Z drugiej strony pyły zawieszone to bardzo dobrze znany nam problem smogu. Dlatego też, ograniczenie emisji tych dwóch substancji do atmosfery przyczyni się do poprawy stanu środowiska naszej plany, oraz wpłynie korzystnie także na nasze zdrowie.

Przygotowanie niezbędnej infrastruktury produkcyjno magazynowej.

Aby rozpocząć produkcję brykietu drzewnego, koniecznością jest przygotowanie niezbędnych obiektów magazynowych oraz produkcyjnych. Chodzi tutaj o to, aby hale magazynowy gwarantowały zabezpieczenie zarówno wyrobu gotowego, jak i nieprzetworzonego jeszcze materiału wsadowego, przed negatywnym wpływem wilgoci. Powinny to więc być obiekty wentylowane i solidnie izolowane od otoczenia. Niezbędne będą także odpowiednio nowoczesne brykieciarki, które przetworzą materiał wsadowy na gotowe kostki brykietu.

  • Nadmierny poziom wilgotności materiału wsadowego doprowadzi do trudności w formowaniu brykietu. Jest on bowiem sklejany przy zastosowaniu naturalnej żywicy, wyciskanej z drewna w procesie jego prasowania. Woda będzie tutaj wywierać negatywny wpływ na jakość łączenia. W nadmiernych ilościach będzie także uniemożliwiać połączenie kostek brykietu w ogóle.
  • Nadmierna wilgotność gotowego brykietu także nie jest pożyteczna. Aby brykiet uległa spaleniu w kotle grzewczym, w pierwszej kolejności trzeba zużyć energię cieplną na odparowanie pozostałej w nim wilgoci, dopiero potem można go spalić. Nadmierna ilość wody będzie więc prowadzić do sytuacji, iż zamiast do instalacji grzewczej, energia ze spalania brykietu będzie przekazywana do osuszenia następnych kostek brykietu. Poza tym, parująca woda negatywnie wpłynie na trwałość kotła prowadząc do jego korodowania.

Jednym słowem kwestią kluczową jest takie przygotowanie infrastruktury produkcyjnej, aby zabezpieczyć się w stu procentach przed negatywnym działaniem wilgoci.

Dodaj komentarz