Podstawowe informacje o ubezpieczeniach rolniczych.

21 wrz

Podstawowe informacje o ubezpieczeniach rolniczych.

zielona łąkaProwadzenie gospodarstwa rolnego niesie za sobą cały szereg zobowiązań, a jednym z nich jest obowiązek posiadania odpowiednich ubezpieczeń rolniczych. Oczywiście dotyczyć on będzie tylko rolników spełniających wybrane kryteria, które warto w tym przypadku sobie nieco przybliżyć. Generalnie, nawet w przypadku kiedy rolnika nie będzie obowiązywać ustawa o ubezpieczeniach, zawsze ma on i tak możliwość skorzystania z dobrowolnego ubezpieczenia. Korzyści płynące z wykupienia pakietu ubezpieczeń rolniczych są w tym przypadku oczywiste. Po prostu stanowi ono podstawowe zabezpieczenie na wypadek zdarzeń losowych, nad którymi nikt nie ma większej kontroli, a które mogą doprowadzić nawet do upadku działalności rolniczej.

Kto podlega obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym?

Tak jak już wspomnieliśmy, nie każdy rolnik będzie podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym, wobec czego warto tutaj przybliżyć sobie wytyczne Ustawy o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.). Otóż, aby podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom rolniczym, należy spełnić następujące warunki:

  • Prowadzić gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni upraw rolnych przekraczającej 1ha
  • Opłacać w całości lub części podatek rolny z tytułu prowadzonej działalności.

Pozostali rolnicy, prowadzący działalność na mniejszej powierzchni są z tego obowiązku zwolnieni, tak samo jak wszelkiego rodzaju spółki akcyjne, spółki z o.o., czy też wszelkiego rodzaju Spółdzielnie Rolne. Mogą jednak opłacać sobie dobrowolne ubezpieczenie rolników, co zresztą jest zrozumiałe i korzystne, bowiem stanowi zawsze dodatkowe zabezpieczenie przed stratami wynikającymi z działalności i nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie OC rolnika.

Zdecydowanie najważniejszym ubezpieczeniem obowiązkowym wynikającym z wspomnianej wyżej ustawy, jest ubezpieczenie OC dla rolnika. Jest to ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, a będzie pożyteczne w przypadku, kiedy w toku prowadzenia działalności rolniczej, jakiekolwiek osoby trzecie doznają szkody. Może to być na przykład uszkodzenie pojazdu samochodowego osoby trzeciej, czy też jakiekolwiek inne straty na jej zdrowiu. W przypadku braku ubezpieczenia, niestety rolnik będzie zmuszony do samodzielnego wypłacenia rekompensaty, a ta w niektórych przypadkach może być bardzo bolesna dla działalności. Dlatego warto wykupić odpowiednie ubezpieczenie OC dla rolnika, a tym samym zagwarantować sobie, iż w razie konieczności, wszelkie koszty związane z wypłatą odszkodowania przejmie na siebie ubezpieczalnia. To w zasadzie działa tak samo jak ubezpieczenia OC dla właścicieli pojazdów samochodowych. Tutaj także ciężko jest przewidzieć wszystkie wydarzenia, a do wypadków zawsze może dojść, wobec czego ubezpieczenie na tę okoliczność, zawsze będzie bardzo korzystnym rozwiązaniem.

Dodaj komentarz