Nieduże instalacje igłofiltrowe.

11 maj

Nieduże instalacje igłofiltrowe.

Geho201711-2W trakcie realizacji prac ziemnych, może dochodzić do sytuacji, w których trzeba będzie w pierwszej kolejności z terenu objętego robotami pozbyć się wody gruntowej. Co gorsza, woda ta, będzie napływać na teren objęty robotami na bieżąco, wobec czego, jej usuwanie także powinno być realizowane na bieżąco. Nie jest tutaj możliwe używanie zwykłych pomp zatapialnych, bowiem nie chcemy dopuścić do sytuacji, aby woda napływała przez brzegi wykopu ziemnego, gdyż będzie to prowadzić do jego osłabienia a z czasem do zarwania się. Dlatego też w takich sytuacjach wykorzystywane są instalacje igłofiltrowe, które pozwalają na czasowe obniżenie poziomu wody gruntowej oraz na stworzenie zapory zapewniającej przechwyt napływającej na teren wykopów wody gruntowej.

Wybór odpowiedniego rozwiązania technologicznego.

W zależności od ilości napływającej wody oraz wielkości terenu objętego robotami ziemnymi trzeba będzie dobrać odpowiednio wydajną instalację igłofiltrową. W przypadku mniejszych terenów i mniejszych ilości wody, w zupełności wystarczające będą nieduże instalacje igłofiltrowe, składające się z maksymalnie 25 igłofiltrów. W takich przypadkach nie będzie konieczne stosowanie dużych agregatów pompowych, gdyż rozwiązaniem dostatecznie dobrym będą agregaty o wydajności do 30 m3/godz. i głębokości zasysania 6-7 metrów. Jednym z wielu agregatów spełniających takie kryteria, jest pompa Selwood Spate 75 z silnikiem Yanmar o mocy 3 kW. Tego typu pompy dla małych instalacji igłofiltrów, stanowią bardzo często stosowane rozwiązanie, także z tego względu iż są stosunkowo przystępne cenowo. Nowa pompa kosztuje w granicach 30 tys. PLN netto, a więc stosunkowo niedużo, jeśli porównamy tę cenę do kosztu zakupów innych urządzeń, pozwalających obsługiwać nawet do 50-60 igłofiltrów.

Oczywiście z punktu widzenia skuteczności prowadzonych prac kluczowe będzie prawidłowe dobranie do siebie wszystkich elementów całej instalacji, aby mogły ze sobą prawidłowo współpracować.

Dobór elementów instalacji igłofiltrowej.

Kluczowe jest tutaj to, aby agregat był w stanie obsłużyć planowaną instalację igłofiltrową. Chodzi głównie o głębokość zasysania wody gruntowej, oraz obsługę konkretnej ilości igłofiltrów. Te parametry muszą być ze sobą ściśle sprzężone, aby wydajność całej instalacji mogła stać na odpowiednio wysokim poziomie. Jest to kwestią zdecydowanie najważniejszą, aby prace związane z obniżaniem poziomu wody gruntowej mogły być zrealizowane jak najbardziej prawidłowo.

Istotną kwestią jest także zwrócenie uwagi na ewentualne wymagania dla sekcji tłocznej agregat pompowego. Należy uwzględnić ewentualne przewyższenia terenu oraz przeszkody, które należy pokonać, aby zasysaną z gruntu wodę, odprowadzić a bezpieczną dla prowadzonych robót odległość.

Dzięki tym działaniom, odwadnianie terenów podmokłych może być realizowane na odpowiednio wysokim poziomie skuteczności.

Dodaj komentarz