Łożyska kulkowe skośne

02 gru

Łożyska kulkowe skośne

walcowe_poprzeczneNa rynku łożysk znajdziemy bardzo wiele ich modeli, przy czym trzeba pamiętać, iż regularnie trwają wszelkie prace nad opracowywaniem nowych ich modeli. Wynika to przede wszystkim z ciągłych zmian w mechanice, które wymagają dopasowania optymalnego łożyskowania do danych rozwiązań technologicznych. W wyniku tego typu działań pojawiły się swego czasu na przykład łożyska kulkowe skośne, które charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami pracy szczególnie przy przenoszeniu obciążeń złożonych, czyli mogą przenosić na przykład jednocześnie działające obciążenia promieniowe oraz osiowe.

Typy łożysk skośnych, ich zastosowanie i parametry techniczne

Łożyska skośne występują w wielu różnych typach przy czym wspólna cecha będzie ich podstawowa myśl konstrukcyjna. Charakteryzują się przede wszystkim tym, iż bieżnie pierścienia wewnętrznego i zewnętrznego są względem siebie przemieszczone w kierunku osi łożyska, co wpływa na wspomnianą już zdolność do przenoszenia obciążeń złożonych. Do zdecydowanie najpowszechniej wykorzystywanych łożysk kulkowych skośnych należy zaliczyć:

  • łożyska kulkowe skośne jednorzędowe
  • Łożyska kulkowe skośne dwurzędowe
  • Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe dwukierunkowe

Bardzo ważnym zaletami łożysk kulkowych skośnych są przede wszystkim niski poziom generowanego hałasu i drgań poprzez kompensację naprężeń pomiędzy łożyskowanym wałem a jego oprawą. Warto tutaj jednak wyszczególnić też kilka bardzo istotnych kwestii związanych z zastosowaniem łożysk kulkowych skośnych, do których należą przede wszystkim:

  • Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe muszą być stosowane wraz z drugim łożyskiem lub w całych zespołach łożyska. Muszą także być prawidłowo względem siebie nastawiane zapewniając uzyskanie wymaganego luzu lub tez napięcia wstępnego (opisane precyzyjnie w charakterystyce danego modelu łożyska)
  • Łożyska do uniwersalnej zabudowy, które montowane są obok siebie, nie wymagają dalszych regulacji. Dodatkowo osiągają wymagany luz lub też napięcie wstępne w wyniku prawidłowe doboru łożysk należących do odpowiedniej klasy luzu lub napięcia wstępnego, jak również w wyniku zastosowania właściwego pasowania łożyska na wale i w oprawie.
  • Prawidłowa jakość pracy, trwałość i niezawodność łożysk kulkowych skośnych wynika przede wszystkim z prawidłowego ich nastawienia w przypadku łożysk pojedynczych, oraz z prawidłowego doboru luzu i napięcia wstępnego w przypadku łożysk do uniwersalnej zabudowy. Niedopuszczalna jest sytuacja zbyt wielkiego luzu lub tez napięcia, bowiem prowadzi to do niewykorzystania pełnej zdolności łożyska do przenoszenia obciążeń, a z biegiem czasu będzie także przekładać się na wzrost tarcia i poziomu wydzielanej w pracy temperatury, co wpływać będzie z kolei na obniżenie żywotności łożyska.

Można więc tutaj powiedzieć, iż łożyska kulkowe skośne, będą bardzo nowoczesnym rozwiązaniem w wielu zastosowaniach przemysłowych, przy czym należy pamiętać przede wszystkim o prawidłowym doborze łożyska do konkretnego przypadku i odpowiednim jego nastawieniu, w celu osiągnięcia maksymalnego poziomu efektywności jego pracy.

Dodaj komentarz