Geosiatki i ich zastosowanie w budownictwie.

31 sty

Geosiatki i ich zastosowanie w budownictwie.

geowłókninaGeosiatki to nowoczesne materiały geosyntetyczne, których zastosowanie staje się coraz bardziej szerokie. Przede wszystkim jednak są one stosowane w budownictwie drogowym oraz kolejowym. Możemy także spotkać się z ich zastosowaniem w przypadku wzmacniania wszelkiego rodzaju skarp na składowiskach odpadów, jak również podczas budowy murów oporowych z kamienia czy też prefabrykowanych elementów betonowych. Występują w wielu różnorodnych odmianach, z czego poszczególne z nich charakteryzują się zróżnicowanymi właściwościami. Każdy model geosiatki będzie więc przeznaczony do innych zastosowań, dzięki czemu w każdym przypadku możliwe będzie maksymalne wykorzystanie właściwości tego nowoczesnego materiału.

Geosiatki typu Miragrid.

Jednymi z najpopularniejszych i najczęściej stosowanymi są tutaj geosiatki typu Miragrid. Są to poliestrowe siatki powleczone polimerową powłoka ochronną, wykonane zarówno jednokierunkowo jak i dwukierunkowo. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie przy stosunkowo małym pełzaniu. Zapewniają bardzo dobre właściwości tarcia w stosunku do podłoża gruboziarnistego. Wykorzystywana będzie przede wszystkim w procesie zbrojenia gruntów niespoistych. Główne zastosowanie geosiatki typu Miragrid to:

  • Stabilizacja gruntów w budownictwie drogowym i kolejowym
  • Zabezpieczanie skarp składowisk odpadów
  • Budowa murów oporowych

Oczywiście będą one stosowane także w innych przypadkach, aczkolwiek z nieco mniejszym natężeniem. Po prostu wykorzystanie geosiatek typu Miragrid będzie realizowane wszędzie tam, gdzie należy solidnie wzmocnić strukturę podłoża, uzbroić grunty niespoiste, celem zwiększenia poziomu trwałości budowanych konstrukcji.

Pozostałe typy geosiatek stosowanych w budownictwie.

Oczywiście poza geosiatkami typu miragrid, znajdziemy także inne typy i rodzaje geosiatek. Umiejętne ich wykorzystywanie w różnorodnych przypadkach w budownictwie, będzie przyczyniać się do zwiększenia trwałości realizowanych prac i wznoszonych konstrukcji. Pozwoli osiągnąć nam większą odporność danej konstrukcji na obciążenia eksploatacyjne, przy stosunkowo niedużych nakładach finansowych. Będziemy tutaj mieć do czynienia z następującymi rodzajami geosiatek powszechnie stosowanymi w budownictwie:

  • Geosiatki Polgrid BX – stosowane w budowie dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem, do wzmacniania podłoża, budowy tuneli, zabezpieczeń przeciwerozyjnych
  • Geosiatki Polgrid UX – wykorzystywane do wzmacniania podtorza, budowy dróg, czy też zabezpieczeń przeciwerozyjnych, oraz w budowie kanałów, zbiorników wodnych i innych zapór.
  • Geosiatki GLASSTECH – stosowane głównie do zbrojenia konstrukcji podbudowy pod warstwami z mieszanek mineralno-asfaltowych układanych na gorąco.

Mamy więc do czynienia z dość sporą ilością innych geosiatek wykorzystywanych w różnorodnych przypadkach budowlanych. Wszędzie jednak są to materiały stosowane w celu osiągnięcia zwiększonego poziomu wytrzymałości realizowanych konstrukcji.

Dodaj komentarz