Eksploatacja materiałów geosyntetycznych.

06 lip

Eksploatacja materiałów geosyntetycznych.

geokompozytyMateriały geosyntetyczne, czyli wszelkiego rodzaju geowókniny, geosiatki, geokompozyty, oraz wiele innych, to nowoczesna gałąź przemysłu dostosowana do potrzeb współczesnego budownictwa drogowego, kolejowego czy też hydrotechnicznego. Ich zastosowanie ma za zadanie przede wszystkim zabezpieczenie geotechniczne terenu przed erozją, osuwaniem się czy też przed przesiąkaniem wodą gruntową, co w przypadku budowy dróg i linii kolejowych będzie mieć szczególny wpływ na wytrzymałość i trwałość budowanych obiektów. Zobaczmy jednak do czego wykorzystywane będą poszczególne geosyntetyki, aby w przypadku ich wykorzystywania wiedzieć, w jakim zakresie należy poszczególne z nich stosować.

Geowłóknina i jej zastosowanie.

Jednym z materiałów geosyntetycznych o których mowa w powyższym akapicie, to geowłókniny TS wykorzystywane przede wszystkim jako zapora hydroizolacyjna. Jej zastosowanie jest najbardziej rozpowszechnione w przypadku budowy wszelkiego rodzaju nawierzchni drogowych, tras kolejowych, zbiorników wodnych, czy też składowisk odpadów. Zapewnia ona zatrzymywanie wody gruntowej pod drogami i liniami kolejowymi jednocześnie przepuszczając głębiej wody opadowe. Są one bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne jak i działanie czynników chemicznych, wobec czego można powiedzieć, iż są długotrwałe. Wynika to po części z ich konstrukcji, bowiem wytwarza się je z włókien polipropylenowych, czy tez poliestrowych poprzez ich łączenie mechaniczne bądź termiczne (igłowanie oraz zgrzewanie). Najważniejsze jest tutaj jednak to, iż ich zastosowanie zapewnia ochronę przed masami wodnymi w przypadku budowy dróg, autostrad, tuneli czy też składowisk odpadów, co do tej pory było bardzo trudne do osiągnięcia. Zapewnia to, większe bezpieczeństwo i wyższy poziom trwałość budowanych obiektów, dróg czy też linii kolejowych a to w tym przypadku jest najważniejsze.

Materiały geokompozytowe

Geokompozyty z kolei to połączenie wielu różnych geosyntetyków, czyli geosiatek, geowłóknin, czy też geomembran, które mogą charakteryzować się różnym przeznaczeniem w zależności od składu. Wyróżnić możemy:

  • Geokompozyty do gruntu – służące stabilizowaniu i wzmacnianiu warstw gruntu. Charakteryzują się wysokim poziomem wytrzymałości oraz odprowadzania wody w swojej płaszczyźnie, wobec czego stosuje się je do zbrojenia gruntów spoistych, gdzie właściwości drenażowe geokompozytu, zapewniają wzrost wytrzymałości na ścinanie. Mogą być stosowane pomiędzy gruntami gruboziarnistymi i drobnoziarnistym jako warstwa separacyjna.
  • Geokompozyty do warstw nawierzchni bitumicznych. – perfekcyjnie sprawdzają się w przypadku napraw nawierzchni na stabilnym podłożu. Charakteryzują się dobrymi właściwościami uszczelniającymi oraz gwarantują bardzo dobre połączenie sąsiadujących warstw, prowadząc do redukcji dalszych spękań nawierzchni bitumicznej.
  • Geokompozyty dla przemysłu hydrotechnicznego – to ostatnia grupa. Materiał oznaczany jest najczęściej jako geokompozyt F, składający się z dwóch mechanicznie wzmocnionych warstw geowłóknin z włókien ciągłych, wykonanych w 100% z polipropylenu. Jedna warstwa pełni tutaj rolę filtra, zaś druga, przejmuje funkcję ochrony przed mechanicznymi uszkodzeniami filtra.

Dodaj komentarz