Eksploatacja lamp UV w przemyśle.

24 paź

Eksploatacja lamp UV w przemyśle.

HONLE_bluepoint_4_ecocure_th8Lampy UV w przemyśle wykorzystywane są w wielu różnorodnych sytuacjach. Zdecydowanie najczęściej stanowią one element procesu łączenia elementów przy pomocy klejów światłoutwardzalnych. Bardzo często stosowane są także w celu utwardzania powłok lakierniczych. Ostatecznie, nieco poza przemysłem, trafiają do branży medycznej, gdzie stosowane są na przykład w stomatologii do utwardzania wypełnień dentystycznych. Jednym słowem są one stosowane stosunkowo powszechnie. Wobec tego też, warto wiedzieć, jak powinna wyglądać prawidłowa eksploatacja lamp UV w przemyśle, i jakie zagrożenia pojawiają się w przypadku niedociągnięć w tym zakresie.

Jak powinna wyglądać prawidłowa eksploatacja lamp UV?

To oczywiście będzie w dużej mierze uzależnione od obciążenia. Niemniej jednak kluczową kwestią w każdym przypadku jest monitorowanie godzin pracy każdej z lamp. Każda z nich bowiem ma określoną w godzinach żywotność. Jeśli osiągniemy założony prób godzin pracy, należy lampę oddać na serwis lamp UV. Tam zostanie dokładnie sprawdzona pod kątem sprawności i ewentualnie zostaną ustanowione nowe wartości godzinowe dla dalszej pracy lampy. Jest to bardzo ważne przede wszystkim ze względu na jakość pracy lampy. Lampy zużyte mogą nie dawać odpowiedniego poziomu naświetlenia UV, a to niestety nie jest korzystne w żadnym przypadku.

Jednym słowem, prawidłowa eksploatacja lamp UV w przemyśle i nie tylko wymaga regularnego ich przeglądu i serwisowania. Istotne jest także przestrzeganie czasu pracy lamp, określonego przez producenta, aby naświetlanie spoin, powierzchni lakierniczych czy też wypełnień stomatologicznych, przebiegało zawsze w pełni prawidłowo. Jakiekolwiek niedociągnięcia i nieprzestrzeganie przepisów, niestety będzie wywierać negatywny wpływ na prawidłowe działanie lamp UV.

Dlaczego lampy UV muszą być zawsze w pełni sprawne?

Warto sobie także wyjaśnić na odpowiednim przykładzie kwestię tego, dlaczego lampy powinny być sprawne. Chodzi tutaj o kwestię jakości prowadzenia prac związanych z utwardzaniem. Przykładowo jeśli weźmiemy pod uwagę utwardzanie spoin, to tutaj w przypadku nieprawidłowej pracy lampy może dojść do sytuacji następującej:
Stosunkowo spora spoina będzie utwardzana wadliwą lampą z jednej strony. To niestety prowadzi do sytuacji, iż utwardzanie przebiega w innym tempie niż pozostała część spoiny. Wobec tego powstają na całej spoinie naprężenia, które prowadzą do jej osłabienia. Szybciej utwardzane części spoiny naprężają całość przez co w miejscach wolniej utwardzanych powstają pęknięcia spoiny.

Z tego też właśnie względu eksploatacja lamp UV w przemyśle powinna uwzględniać przede wszystkim regularne ich serwisowanie, jak również dokładne pilnowanie czasu pracy każdej z nich. Ewentualne nieprawidłowości w tym zakresie, natychmiast przekładają się na obniżenie jakości realizowanych prac, co wynika bezpośrednio z nieprawidłowego ich wykonywania.

Dodaj komentarz