Czystość atmosfery wewnętrznej w warsztatach lakierniczych.

29 cze

Czystość atmosfery wewnętrznej w warsztatach lakierniczych.

Filtr_kieszeniowyJedną z kluczowych dla jakości realizowanych prac lakierniczych kwestii będzie utrzymanie wysokiego poziomu czystości atmosfery wewnętrznej w warsztacie lakierniczym. W tym celu trzeba będzie przede wszystkim utrzymać wysoki poziom czystości atmosfery wewnętrznej w warsztacie lakierniczym. w tym celu koniecznością będzie inwestycja przede wszystkim w dobrej jakości system wymiany powietrza z jego jednoczesną filtracją, aby w jak największym zakresie przechwycić zanieczyszczenia pochodzenia zewnętrznego. Dodatkowo, koniecznością będzie także regularne przechwytywanie zanieczyszczenia pochodzenia wewnętrznego, które także generowane są wewnątrz pomieszczeń warsztatowych.

Wymiana powietrza i jego filtracja.

Jak już wspomnieliśmy, koniecznością będzie tutaj utrzymanie wysokiego poziomu wymiany powietrza z otoczeniem. Przede wszystkich musimy dostarczyć do wnętrza pomieszczeń odpowiednią ilość czystego powietrza, aby zapewnić komfortowe warunki pracy. bardzo ważne będzie tutaj jednocześnie odpowiednie oczyszczenie powietrza zewnętrznego z zanieczyszczeń lotnych, którymi powietrze atmosferyczne jest wypełnione. W tym celu na kanałach wlotowych do systemu wymiany powietrza montowane są odpowiedniej jakości filtry kieszeniowe, przechwytujące wszystkie zanieczyszczenia. Oczywiście spora ich część tak czy tak, przedostanie się do wnętrza pomieszczeń warsztatowych, niemniej jednak możliwe będzie jeszcze dodatkowo ich przechwycenie także wewnątrz pomieszczeń warsztatowych. Trzeba będzie jednak liczyć się z konicznością poniesienia sporych kosztów inwestycyjnych wynikających z konieczności zakupu niezbędnych instalacji filtrowania powietrza. są to jednak koszty, które z biegiem czasu przekładać się będą na lepszy poziom zysków warsztatu lakierniczego, co w tym przypadku jest kwestią zdecydowanie najważniejszą.

Filtracja wewnętrzna.

Jak już wspomnieliśmy, bardzo ważną kwestią będzie tutaj także pozbywanie się zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego. Chodzi nam o wszelkiego rodzaju kurz powstający wewnątrz pomieszczeń warsztatowych, podnoszony poprzez poruszających się w warsztacie pracowników. W celu skutecznego przechwytu tego typu zanieczyszczeń, należy zastosować odpowiednie filtry wewnętrzne. Będzie to na przykład dobry jakościowo filtr sufitowy dla lakiernictwa, który poza samymi zanieczyszczeniami takimi jak kurz i pył, unoszącymi się wewnątrz pomieszczeń warsztatowych, będzie w stanie przechwycić także lotne zanieczyszczenia chemiczne, czyli tak zwaną mgiełkę lakierniczą. Dzięki zastosowaniu tego typu filtracji, z całą pewnością możliwe będzie osiągnięcie o wiele wyższego poziomu jakości realizowanych prac lakierniczych, jak i wyższego poziomu komfortu pracy. Wobec czego trzeba tutaj przyznać, iż inwestycje w tym kierunku są zawsze jak najbardziej wskazane.

Dodaj komentarz