Bezpieczne ładowanie akumulatorów w przemyśle.

23 lut

Bezpieczne ładowanie akumulatorów w przemyśle.

Bezpieczne ładowanie akumulatorów, do wszelkiego rodzaju wózków jezdniowych to bardzo ważna kwestia. Tym bardziej, iż w zdecydowanej większości przypadków stosowane są właśnie wózki, napędzane elektryczne. Wynika to z faktu tego, iż wózki te, nie będą zanieczyszczać wewnętrznej atmosfery na obiektach, na których są stosowane. Wdrożenie w takich przypadkach wózków spalinowych bądź też gazowych, mogłoby zanadto zanieczyścić atmosferę, uniemożliwiając tym samym bezpieczne wykonywanie pracy dla zatrudnionych w firmie osób. Wobec powyższego, bezpieczne ładowanie akumulatorów jest w tym przypadku priorytetem, a żeby to osiągnąć, koniecznym jest poczynienie odpowiednich inwestycji w przygotowanie pomieszczenia akumulatorowni.

Czy bezpieczne ładowanie akumulatorów jest w ogóle możliwe?

Oczywiście, że zawsze pozostanie jakie ryzyko, związane z ładowaniem akumulatorów. Niemniej jednak należy tutaj zaznaczyć, iż bezpieczne ładowanie akumulatorów jest jak najbardziej możliwe do zrealizowania. Trzeba jednakże przygotować odpowiednio pomieszczenie akumulatorowni, aby nie stwarzać niepotrzebnego zagrożenia. Bardzo często, w firmach wykorzystujących wózki jezdniowe nie stosuje się żadnych zabezpieczeń. Prostowniki oraz akumulatory są ustawione bezpośrednio na hali produkcyjnej, na paletach drewnianych. Jest to stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwie, bowiem w większości przypadków przyczyną wypadków jest ulatniający się w trakcie ładowania wodór. Do takich wycieków wodoru może dojść na przykład w przypadku uszkodzenia prostownika oraz akumulatora.
Aby tego jednak uniknąć trzeba będzie wdrożyć odpowiednie rozwiązania. Przede wszystkim zaś, bezpieczne ładowanie akumulatorów, wymagać będzie odrębnego pomieszczenia akumulatorowni, która będzie prawidłowo do tego zadania przygotowana i wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia.

Pomieszczenie akumulatorowni.

Odrębne pomieszczenie akumulatorowni będzie gwarantować będzie nam wysoki standard bezpieczeństwa. Jest to szalenie istotne, bowiem jakiekolwiek uszkodzenia akumulatora w trakcie ładowania może doprowadzić nawet do zagrożenia wybuchowego. Kluczową więc kwestią jest tutaj wyposażenie pomieszczenia akumulatorowni w odpowiednie systemy detekcji wodoru. Systemy te, będą wykrywać nadmierne stężenie wodoru, i natychmiastowo będą prowadzić do zabezpieczenia całego pomieszczenia. Odłączony zostanie prąd od prostowników a jednocześnie uruchomiona zostanie wentylacja mechaniczna na 100% wydajności. Dzięki temu nadmierne stężenie wodoru zostanie szybko i sprawnie i opanowane. Jednocześnie z tymi działaniami system powinien wydać odpowiednie ostrzeżenia dźwiękowe oraz wizualne dla pracowników, aby wiedzieli oni, iż doszło do zagrożenia i dla własnego bezpieczeństwa powinni się ewakuować z obiektu.

Podsumowanie

Jednym słowem trzeba tutaj przyznać, iż bezpieczne ładowanie akumulatorów do wózków jezdniowych będzie wymagać pewnych nakładów finansowych, które pozwolą skutecznie wyeliminować wszystkie, pojawiające w tym procesie zagrożenia.

Dodaj komentarz