Akumulatorownia i jej realizacja.

02 cze

Akumulatorownia i jej realizacja.

stojaki na baterie do akumulatorowniPrzygotowanie pomieszczenia akumulatorowni wymaga stosowania się do odpowiednich zasad w tym zakresie obowiązujących. Chodzi tutaj głównie o kwestię utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas ładowania baterii trakcyjnych. A trzeba pamiętać, iż będziemy mieć w tym przypadku stosunkowo spore zagrożenia. Głównie wybuchowe, ale w pewnych okolicznościach będzie to także zagrożenie zatruciem. Dlatego też, trzeba tutaj zwrócić uwagę na kwestie zapewnienie bezpiecznych warunków. Poniżej postaramy się przedstawić najważniejsze wytyczne, dotyczące kwestii tego, jak obecnie przedstawiają się nowoczesne projekty i realizacje akumulatorowni.

Projekty i realizacje akumulatorowni.

Przede wszystkim, w kwestii bezpieczeństwa trzeba będzie zwrócić uwagę na to, iż do wykonania akumulatorowni, niezbędny będzie w pierwszej kolejności odpowiednio przygotowany jej projekt. Powinien on zakładać wszystkie, najistotniejsze zabezpieczenia, jakie należy w tym zakresie wykonać. Obecnie, projekty i realizacje akumulatorowni w kwestii bezpieczeństwa przede wszystkim powinny realizować odpowiednie założenia. Do najważniejszych zaś należy tutaj zaliczyć następujące kwestie:

  • Akumulatorownia powinna być odrębnym pomieszczeniem, odseparowanym od otoczenia
  • Ściany i podłogi należy wykończyć materiałem kwasoodpornym
  • Instalacja elektryczna powinna spełniać standardy bezpieczeństwa – powinna to być instalacja nieiskrząca
  • Pomieszczenie należy zaopatrzyć w dostęp do bieżącej wody
  • Należy zainstalować system detekcji wodoru zapewniający wychwytywanie nadmiernego jego stężenia
  • Powinna być także wyposażona w sprawną i bardzo wydajną wentylację mechaniczną.

Mamy tutaj więc pewne wytyczne, które należy realizować, aby pomieszczenie akumulatorowni mogło być bezpiecznie eksploatowane. Jest to kwestią wręcz nadrzędną, szczególnie jeśli mieć na względzie wspomniane już wcześniej zagrożenia. Przestrzeganie powyższych wytycznych zaś, będzie podstawowym zabezpieczeniem akumulatorowni przed tymi zagrożeniami.

Dodatkowe kwestie bezpieczeństwa oraz komfortu eksploatacji.

Poza powyżej wspomnianymi kwestiami, pomieszczenie akumulatorowni należy zabezpieczyć także w innym zakresie. Jednym z ważniejszych aspektów będzie wdrożenie pewnych przepisów bezpieczeństwa dla pracowników. Najważniejszy będzie rzecz jasna absolutny zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia nie tylko w samej akumulatorowni, ale i na całym obiekcie. Będzie to kluczem do bezpiecznej pracy w pomieszczeniu akumulatorowni. Ponadto, pomieszczenie to należy doposażyć w odpowiednie sprzęty, znacznie usprawniające pracę. Przykładem może być chociażby wózek serwisowy, dzięki któremu można sprawniej uzupełniać płyny w akumulatorach. Dobrą praktyką jest także zadbanie o wózki na akumulatory z dodatkowymi wannami ze stali kwasoodpornej, jak również o statywy na prostowniki. Będzie to w znacznym zakresie podnosić komfort i bezpieczeństwo pracy przy ładowaniu baterii trakcyjnych.

Dodaj komentarz